Flowtalk

Anders Frisk

En positiv ledarförebild som ser alla!

I många år arbetade Anders Frisk i en lite annorlunda värld - i fotbollsvärlden där han var en av Sveriges och världens mest uppskattade domare.
Detta liv och arbete har lärt honom mycket som är applicerbart på det vardagliga livet. Anders berättar engagerat om sin syn på kontakten med andra människor.
Som föreläsare talar Anders också om de "spelregler" han använder sig av både i privatlivet och arbetslivet. Han utgår från sina egna erfarenheter och väver alltid in små anekdoter från sin tid i fotbollseliten.

Ämnen:
* Visionstänkande
* Kommunikation och kroppsspråk
* Teamet
* Vinnarteknik.

Ring 0765- 800 400 eller fyll i bokningsförfrågan nedan:

Rätt talare kan berika ett möte, förstärka eller understryka ett budskap och motivera, inspirera, roa och underhålla.
En moderator leder och optimerar möten, håller i den röda tråden, klargör sammanhang och leder debatter.
Våra erfarna underhållare fångar publiken, håller stämningen hög och skapar kontakt mellan scen och åhörare.