Flowtalk

Anders Parment

Hjälper ditt företag att bli en attraktiv arbetsplats!

Anders Parment är verksam vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet, som forskare och lärare.
Han forskar om konsumentbeteende och hur olika generationer relaterar till varumärken, konsumtion och arbetsmarknad.

Anders har en lång meritlista och brinner för företagsekonomi. Han är väl förtrogen med många branscher - inte minst bilbranschen som förutom en doktorsavhandling (Linköpings universitet, 2005) har resulterat i flera böcker och vetenskapliga artiklar, nu senast Auto Brand: The Car and its Future (Kogan Page, 2014). Han har även arbetat med försäkrings-, finans-, livsmedels-, och andra branscher inom konsumentområdet samt med industriföretag.

Formeln för ett framgångsrikt företag är inte helt lättidentifierad och vägarna är många. Anders har värdefull information att dela med sig av. Han älskar att föreläsa och att få sammanställa och kommunicera ett budskap med ständigt nya influenser och skärningspunkter. De rubriker och ämnen han behärskar är många. Nedan syns ett urval:

Är Du beredd på Generation Y, 80-talisterna, som konsumenter och medarbetare?
Framtidens arbetsmarknad kommer i flera avseenden att förändras i grunden, och inspireras av det som påverkar unga individers vardag: konsumtionsmönster, populärkultur och erbjudanden som jämförs. De olika förhållningssätt som olika generationer har till arbete, karriär etc. skapar generationskonflikter, något som bör uppmärksammas och hanteras. Genom att genomföra en generationsanalys underlättas detta och organisationen har möjlighet att ta steget in i framtiden med policies och praktik som drar fördel av generationers särart och förtjänster.

Employer Branding – gör din organisation attraktiv som arbetsplats.
Organisationer med starka arbetsgivarvarumärken har mer kompetenta och nöjda medarbetare, trots att de ofta erbjuder en lägre lön? Hur kommer det sig? Employer Branding krävs för att rekrytera de medarbetare som förbättrar organisationens konkurrensförmåga.
Kampen om de bästa begåvningarna blir allt tuffare, och 80-talisternas entré på arbetsmarknaden har accentuerat behovet av att som organisation profilera sig. Behovet av att profilera och marknadsföra sig mot konsumentmarknader har länge varit känt – men först senare har man insett att detta gäller i lika hög utsträckning mot arbetsmarknaden: Employer Branding. Ett starkt arbetsgivarvarumärke är nödvändigt för att kunna rekrytera rätt medarbetare, och för att kunna rekrytera duktiga medarbetare. På vår internationaliserade arbetsmarknad har duktiga och högpresterande individer många valmöjligheter, och det blir allt vanligare att man byter jobb över branschgränser. Framför allt bland yngre arbetstagare minskar lojaliteten till arbetsgivaren och man är ofta mer lojal med sin vänkrets eller alumniförening än med sin arbetsgivare. Ju mer medvetna individer är om sitt värde arbetsmarknaden, desto viktigare som arbetsgivare att vara attraktiv. Denna föreläsning beskriver hur man kan arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke på ett framgångsrikt och effektivt sätt.

Konkurrensfördelar– varför ska man köpa Dina produkter? Varför ska man arbeta hos Dig?
Alla organisationer behöver känna sina konkurrensfördelar...
Alltfler verksamheter konkurrensutsätts och konkurrensen hårdnar i många branscher – står Du rustad inför framtiden? Denna föreläsning visar hur ett företag kan identifiera och utveckla konkurrensfördelar som ger företaget ökad attraktionskraft, lönsamhet och kundnöjdhet på en konkurrensintensiv marknad. Föreläsningen understryker vikten för företag av att känna till sina styrkor och svagheter, samt lyfter fram strategier och metoder för att låta konkurrensfördelarna genomsyra organisationens beslutsfattande och därmed förbättra organisationens tydlighet och arbetsklimat.

Ring 0765- 800 400 eller fyll i bokningsförfrågan nedan:

Rätt talare kan berika ett möte, förstärka eller understryka ett budskap och motivera, inspirera, roa och underhålla.
En moderator leder och optimerar möten, håller i den röda tråden, klargör sammanhang och leder debatter.
Våra erfarna underhållare fångar publiken, håller stämningen hög och skapar kontakt mellan scen och åhörare.