Flowtalk

Anna Linda Hultström

Skapa flow i vardagen!

Anna Linda Hultström är mikrobiologen som idag arbetar med att hjälpa individer och företag att hitta balans och flow i vardagen. Med flow menar hon människans fulla potential och för att uppnå det behöver man vara i balans. Där har man tillgång till kreativitet för att kunna utveckla nya lösningar i en föränderlig värld, intuition för att fatta smarta och hållbara beslut, samt energi för att kunna utföra jobbet bra - och ändå ha energi kvar när man kommer hem.

”Vi tror fortfarande att fler timmar vid datorn leder till högre produktivitet. Genom att använda sig av enkla vanor och rutiner i vardagen, kan ett företag få mindre stresspåverkad personal och tillgång till en större del av varje anställds fulla potential. Medarbetare i bra balans och smittar på ett positivt sätt av sig på t e x besökare, kunder, patienter eller gäster. För att använda ett företagsbegrepp så är flow därför väldigt lönsamt och kostnadseffektivt” menar Anna Linda,

Ämnen:
- Energi
- Intuition
- Ledarskap
- Förändring
- Kreativitet/Innovation
- Hälsa/friskvård
- Stresshantering
- Hållbarhet
- Inspiration

Ring 0765- 800 400 eller fyll i bokningsförfrågan nedan:

Rätt talare kan berika ett möte, förstärka eller understryka ett budskap och motivera, inspirera, roa och underhålla.
En moderator leder och optimerar möten, håller i den röda tråden, klargör sammanhang och leder debatter.
Våra erfarna underhållare fångar publiken, håller stämningen hög och skapar kontakt mellan scen och åhörare.