Flowtalk

Åsa Lindell

Organisations- och kommunikationsproffs!

Åsa Lindell är föreläsare, moderator och facilitator.
Hon inspirerar och leder möten om bland annat möteskultur, förändring, levande värdegrund och bemötande.
Åsa har en bakgrund som organisationskonsult. Hon har en fin meritlista, som reflekterar hennes engagemang i arbete med personalfrågor och förändringsarbete i stora organisationer. Hon har varit kommunikationsdirektör i flera stora företag såsom Stena Line, Lindex och Schenker och blev en av Sveriges första miljöchefer. Hon har varit verksam som chef inom Styrelseakademien och Företagarna.

Med sina 15 års erfarenhet hanterar Åsa alla typer av moderatorsjobb och har förmågan att få alla att synas och höras, genom sina frågor och sitt personliga tilltal. Med varm hand, närvaro och energi leder Åsa konferenser, seminarier, debatter och samtal. Hon är van vid att arbeta med politiska debatter, stora konferenser, chefsmöten och kick-offer.

Nedan syns olika exempel på föreläsningar med Åsa:

Möten i en föränderlig värld.
Om globalisering, digitalisering, ökat förändringstryck och värdestyrda organisationer och hur de påverkar vårt sätt att mötas. En föreläsning som kopplar ihop det globala med det lokala, individen med organisationen och möteskulturen med behov av struktur för att skapa effektiva möten med effekt.

Att leda i förändring.
Vi lever i ständig förändring. Megatrender som globalisering, digitalisering och hållbarhet påverkar våra organisationer, vårt arbetssätt och våra företagskulturer. Mitt i förändringsvinden står ledaren med nya krav på både kommunikation och ledarskap. Föreläsningen (eller workshopen) ger ökad insikt om det egna beteendemönstret, reaktioner i förändring och framgångsrika strategier för ledaren och organisationen.

Tillsammans – om arbetsglädje, motivation och laganda
Hur vi med vilja, motivation och glädje kan utveckla en gemensam kultur som bär. Föreläsningen inkluderar på ett lättsamt sätt forskning om motivation och arbetsglädje likaväl som goda små historier ur verkligheten. Med energi, humor och närvaro skapas en atmosfär av positiv kraft och gemenskap där allt är möjligt.

Svåra samtal – om konsten att mötas och samtala även i svåra situationer.
Denna interaktiva föreläsning/workshop innehåller en blandning av teori, dialog, övningar och reflektion. Genom att träna, dela erfarenheter och reflektera skapas insikter och en grund för ett förändrat beteende.

Från mötesinfarkt till effektiva möten
Antalet möten blir allt fler och vi tillbringar i snitt 30 procent av vår arbetstid i möten, men då runt 50 procent av mötestiden upplevs som ineffektiv, är effektivitet och en välutvecklad möteskultur viktigare än man kan tro. Åsa använder processen ”5 steg till en mer medveten och hållbar möteskultur” för att hjälpa er ta konkreta steg mot att utveckla och etablera en tydlig mötesstruktur och -kultur och därmed skapa en riktning mot gemensamma mål.

Med Åsa kan man också få 'Innovationsparty'!
Under denna workshop/interaktiva föreläsningen gör Åsa olika övningar och dialoger som stärker allt från att bejaka varandra till att bli mer spontana och nyfikna – egenskaper som blir allt viktigare i den snabbrörliga och föränderliga värld vi lever i. Övningarna kopplas till verksamhetens strategi, behov och värdeord, och tillsammans skapas en stund fylld av energi, tempo, glädje, närvaro och skratt.

En fot i golvet – om en resa genom landet Kris
En personlig betraktelse baserad på egna och andras upplevelser. Hur tar vi hand om oss själva och andra i livskrisen, privat eller på arbetsplatsen? I föreläsningen bjuds deltagarna in att reflektera och delta i ett samtal om hur vi kan behålla ett närvarande, tryggt och öppet förhållningssätt även i det svåra.

Ämnen bl a:
Möteskultur
Förändring
Levande värdegrund
Bemötande
Effektiva möten
Kris

Ring 0765- 800 400 eller fyll i bokningsförfrågan nedan:

Rätt talare kan berika ett möte, förstärka eller understryka ett budskap och motivera, inspirera, roa och underhålla.
En moderator leder och optimerar möten, håller i den röda tråden, klargör sammanhang och leder debatter.
Våra erfarna underhållare fångar publiken, håller stämningen hög och skapar kontakt mellan scen och åhörare.