Flowtalk

Beata Wickbom

Föreläsare med koll på den teknologiska framtiden!

Beata Wickbom är civilekonom och expert inom social media och digital kommunikation. Hon har arbetat med att följa, förstå och förklara digitaliseringens möjligheter och med affärsutveckling och kommunikation på webben sedan 1995. Hon var bland annat med och byggde upp Spray.

Hon är en flitig föreläsare och workshopledare inom områden som sociala medier, AI (artificiell intelligens), kreativa processer, marknadsföring, idéutveckling och gör även digitala trendspaningar.
Hon kan på ett målande sätt beskriva hur vi kommer att leva, arbeta, lära och umgås i framtiden.

I sina föreläsningar beskriver hon bland annat hur företag idag använder sig av sociala media i en allt större utsträckning för att nå ut med sin kommunikation och att det gäller att agera i realtid. Hon ger olika praktiska exempel på hur detta går till och ställer relevanta frågeställningar så som: Vad vill kunderna egentligen ha och hur kan företag bli mer närvarande och snabba att möta nya krav?
Beata använder sig alltid av aktuella exempel både från Sverige och internationellt när hon t e x beskriver och visar hur företag använder sociala media i sin kommunikation.

Beata talar också om det man kan kalla det nästa generations internet; Block- kedje- teknik.
Här finns enorma möjligheter för företag, samhällen och inte minst individer; kunder, medarbetare, medborgare, kreatörer eller entreprenörer att skapa värde på helt nya sätt. Vissa menar att t e x. aktiebolaget blir överflödigt när blockkedje-teknologi möjliggör löst sammansatta strukturer byggda på smarta kontrakt, s.k. DAOs (distributed automated organizations) utan vare sig chefer eller medarbetare.
Hon beskriver teknologin och en rad olika applikationer. Hon visar på möjligheter i närtid, spännande exempel och på hur olika branscher som banker, tillverkning, detaljhandel och resebranschen redan idag skapar lösningar på block-kedjeteknik

Beata har erfarenheter från företag och organisationer inom alla branscher, både offentliga och privata. Genom att tillhandahålla både praktiska, aktuella och skräddarsydda exempel blir hennes föreläsningar mycket engagerande. Oavsett inriktning på föreläsning är hon alltid mån om att göra innehållet konkret och greppbart för åhörarna som får idéer de direkt kan börja omsätta i praktiken.

Beata är också en ofta anlitad moderator och föreläsare på temat social media och den nya webben. Med sin erfarenhet av företags- och affärsutveckling har hon en stor förståelse för de utmaningar som många företag och organisationer idag står inför. Hon har stor vana att intervjua och leda paneldiskussioner med ledningsgrupper och chefer på såväl svenska som engelska.

Ämnen bl a:
* Sociala medier
* Nya webben
* AI - Artificiell intelligens
* Kommunikation på webben
* Digitalisering
* Marknadsföring
* Idéutveckling
* Kreativa processer
* Inspiration

Ring 0765- 800 400 eller fyll i bokningsförfrågan nedan:

Rätt talare kan berika ett möte, förstärka eller understryka ett budskap och motivera, inspirera, roa och underhålla.
En moderator leder och optimerar möten, håller i den röda tråden, klargör sammanhang och leder debatter.
Våra erfarna underhållare fångar publiken, håller stämningen hög och skapar kontakt mellan scen och åhörare.