Flowtalk

Bengt Baron

Vikten av medarbetarna!

Bengt Baron känner vi som framgångsrik företagsledare och f d elitsimmare.
Han har har en MBA från University of California, Berkeley, USA.
Bengts idrottsligt främsta merit är en guldmedalj på 100 meter ryggsim vid de olympiska spelen 1980 i Moskva. Han innehar också ett OS-silver och ett VM-silver.

Efter avslutad simkarriär påbörjade Bengt en annan - den inom svenskt näringsliv. Han klättrade snabbt och har bl.a varit VD och koncernchef för V & S Group (Vin & Sprit), chef för Vin & Sprits affärsområde The Absolut Company, VD och Skandinavienchef för Stepstone samt VD för Kodak och Frionor.
Han är nuvarande VD för konfektyrsföretaget Leaf.

Bengts grundläggande drivkraft som ledare är att nå resultat. Han menar att det krävs en tydlig kommunikation av mål och visioner, men också fokus, engagemang och stolthet. Fokus på att lösa uppgiften, engagemang för att kunna lyckas och att känna stolthet över såväl produkterna som vad som uppnåtts.
För Bengt är teamet av avgörande betydelse för förmågan att nå målen. I centrum för sitt ledarskap sätter han också en tydlig kommunikation av mål och visioner. För att uppnå detta betonar Bengt teamets betydelse där medarbetarnas utveckling är viktig.
Ledarstilen beskrivs bäst som personlig, informell och öppen även om han aldrig tvekar inför att fatta tuffa beslut. Dessutom vet han att man aldrig uppnår ambitiösa mål om man inte har roligt under resan!

Bengt är idag också en eftertraktat föreläsare inom områden som varumärke, ledarskap, teambuildning samt mål och motivation.

Ämnen:
* Ledarskap
* Mål - vision
* Team - teambuilding
* Varumärke

Ring 0765- 800 400 eller fyll i bokningsförfrågan nedan:

Rätt talare kan berika ett möte, förstärka eller understryka ett budskap och motivera, inspirera, roa och underhålla.
En moderator leder och optimerar möten, håller i den röda tråden, klargör sammanhang och leder debatter.
Våra erfarna underhållare fångar publiken, håller stämningen hög och skapar kontakt mellan scen och åhörare.