Flowtalk

Bengt Gejrot

Framgång stavas förtroende!

Bengt Gejrot har ca 30 års erfarenhet av framgångsrika affärer och 15 år ledarerfarenhet bl.a. inom Poolia och High Performance Solutions. Han har också en MBA från Washington State University .

Bengt är författare till böckerna ”Att sälja kunskap och förtroende” och "Nya affärer - värdebaserad försäljning 4.0".

Bengt är en Skandinaviens främsta föreläsare och utbildare inom försäljning och affärsmannaskap. Under en energisk, inspirerande och rolig föreläsning delar han med sig av sina bästa tips. Det viktigaste för honom är att du får med dig konkreta redskap som fungerar för just dig...  i just din vardag.

Dagens informationssamhälle skapar helt nya förutsättningar för att mötet mellan leverantör och kunden ska fungera. För första gången är kunden nästan lika välinformerad som du om ditt erbjudande. Det innebär att ditt säljarbete måste styras utifrån en genuin vilja att göra din kund mer framgångsrik.

Framgång förutsätter att du har kunskap om vilket värde dina produkter och tjänster skapar för kunden, och inte minst hur du ur kundens synvinkel skiljer dig från konkurrenterna. Om inte kunden upplever ett värde i mötet med dig kommer webben förr eller senare att helt ta över din säljprocess.

Bengt ger sina åhörare bättre förståelse för dagens affärslandskap och visar hur du måste tänka och agera för att skapa nya affärer. Han lotsar åhörarna mot att kunna etablera en modern, värdebaserad försäljningsprocess och ger er verktyg för att utmana sig själv och därmed även kunden att bli mer framgångsrik.

Bengt föreläser under mottot "less is more". Han menar att det är mer effektivt att fokusera på verktyg och modeller som skapar tydliga resultatförbättringar, istället för att introducera en massa spännande modeller som ändå aldrig kommer till full användning.

Exempel föreläsningsområden;
• Framtidens B2B försäljning
• Värdebaserad försäljning 4.0
• Framgång stavas förtroende
• Renovering av säljprocessen
• The future of sales
• Value based Selling 4.0
• Trust the key to Success

Om Bengt:
"Med en blandning av allvar och humor förmedlade Bengt Gejrot sin kunskap om försäljning för ca 250 vetgiriga Golftränare.
Bengts förmåga att exemplifiera utifrån deltagarnas verksamhet gör att seminariet kommer att skapa ett tydligt avtryck i det dagliga arbetet"
////Johan Hampf Vice Managing Director Professional Golfers' Association of Sweden

"Rittals säljorganisation består av erfarna och kompetenta säljare. Bengt Gejrot hanterade gruppen med humor och kunskap som vilket skapat både resultat och beteende förbättringar"
//Ole Sverre Spigseth VD / Managing Director Head of Scandinavian HUB

Ring 0765- 800 400 eller fyll i bokningsförfrågan nedan:

Rätt talare kan berika ett möte, förstärka eller understryka ett budskap och motivera, inspirera, roa och underhålla.
En moderator leder och optimerar möten, håller i den röda tråden, klargör sammanhang och leder debatter.
Våra erfarna underhållare fångar publiken, håller stämningen hög och skapar kontakt mellan scen och åhörare.