Flowtalk

Benny Haag

En föreläsare som berikar!

Benny Haag är författare, regissör, producent och skådespelare. Därtill är han en mycket uppskattad föreläsare. Med sin bakgrund inom teatern kan han konsten att verkligen fånga en publik. Oavsett inriktning på föreläsning så grundar Benny med mycket humor och ett visst stråk av allvar. Hans utgångsläge är att vi har mycket av våra liv i våra egna händer. Mer än vad vi kanske till en början tror.

Hans föreläsning 'Vadå, beror det på mig?!' är en föreläsning om bemötande. I den försöker Benny medvetandegöra hos lyssnaren vilken oerhörd kraft bemötandet har - något som vi kanske inte alltid tänker på. Blir vi, våra kollegor och medarbetare varse detta så finns stora vinster att hämta.
Det är nämligen ett av de viktigaste verktygen i jakten på nöjda och återkommande kunder/gäster.

Föreläsningen 'Ingenting Är Möjligt’ är som en skön motvikt till alla framgångskrav i dagens samhälle. Det är en berättelse med mycket humor om tre livsavgörande misslyckanden och hur dessa händelser faktiskt leder fram till att allt visst är möjligt. Benny ger också insikt om att väldigt mycket mer än vad man tror faktiskt går att förändra. Han visar på att misslyckanden på det personliga planet ofta är början på något annat; kärlek, glädje och framgång - som kanske mäts i andra variabler än de vanliga procentsatserna, kronorna och örena.

En av Bennys populära monologer kallar han 'Inte mer än fullt, tack!' Den handlar om människans bästa vän, alkoholen och är en rolig och känslomässig berättelse om vad alkohol gör med människor i dagens Sverige. Det är också en djupt tankeväckande betraktelse över allt som spriten för med sig.

Ämnen:
- Bemötande
- Ansvar
- Kundservice
- Förändringsarbete
- Prestation
- Etik & moral
- Missbruk
- Alkohol
- Friskvård
- Livsbalans
- Självkänsla
- Inspiration

Ring 0765- 800 400 eller fyll i bokningsförfrågan nedan:

Rätt talare kan berika ett möte, förstärka eller understryka ett budskap och motivera, inspirera, roa och underhålla.
En moderator leder och optimerar möten, håller i den röda tråden, klargör sammanhang och leder debatter.
Våra erfarna underhållare fångar publiken, håller stämningen hög och skapar kontakt mellan scen och åhörare.