Flowtalk

Bo Dahlbom

Med sikte på framtiden!

Bo Dahlbom är forskare, filosof, IT-expert och framtidsanalytiker. Han är docent i teoretisk filosofi och professor i informatik samt ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin. Han ringar in samhällstrender och ger en klar bild av vad framtiden kommer innebära för näringslivet och offentlig sektor.
Bo är en drivande kraft inom en mängd institutioner, skolor och företag. Förutom att vara professor vid IT-universitetet i Göteborg är han anställd som forskningschef på Interactive Institute i Stockholm och medlem i den IT-politiska strategigrupp som regeringen tillsatte för ett antal år sedan. Tillsammans med ett flertal andra människor från it-branschen arbetar han också med att ta fram en strategi för att Sverige ska komma till rätta med landets IT-utveckling.

Föreläsningarna Bo håller fokuserar ofta på hur arbetslivets villkor förändras i ett tidevarv som kännetecknas av snabb samhällsförändring och hur yrkena blir mer kvalificerade som en följd av detta. Han talar också om samhällstrender och har en förmåga att sätta saker och ting i ett sammanhang som blir tydligt för publiken. Föredragen kan vinklas väldigt olika beroende på målgrupp.
I näringslivet inspirerar Bo ofta medarbetare och kunder genom beskrivningar av hur framtidens företag blir mobila säljorganisationer snarare än slutna fabriker. I offentlig förvaltning är han en mycket anlitad föreläsare med spännande och intressanta beskrivningar av framtidens utbildning, sjukvård, försvar och myndighetsorganisation. Han utmanar politiker och makthavare att ta makten över framtiden genom bättre insikter i samhällets förändring och i hur tekniken driver denna förändring.
Bos föreläsningar är både intressanta och underhållande. Han är väl skickad att tala om framtidens myndigheter, skola, sjukvård, försvar, it, företagande, ledarskap - bland mycket annat.

Ämnen:
* IT
* Framtid
* Samhälle
* Globaliseringen

Ring 0765- 800 400 eller fyll i bokningsförfrågan nedan:

Rätt talare kan berika ett möte, förstärka eller understryka ett budskap och motivera, inspirera, roa och underhålla.
En moderator leder och optimerar möten, håller i den röda tråden, klargör sammanhang och leder debatter.
Våra erfarna underhållare fångar publiken, håller stämningen hög och skapar kontakt mellan scen och åhörare.