Flowtalk

Cecilia Åkesdotter

Bytte siffror mot människor!

Cecilia Åkesdotter är civilekonom, internationellt certifierad coach och mindfulness-instruktör MBSR med fördjupningsstudier i mindfulnes.1995 bytte hon ut siffror till att inspirera människor och organisationer att utvecklas i personlig utveckling och ledarskap. Utifrån självupplevd livskunskap och studier i integrativ medicin och samtalskonst på universitetsnivå började hennes bana som föreläsare och kursledare.

På många arbetsplatser arbetar man under hög arbetsbelastning och man genomgår ständiga förändringar. Det leder ofta till att medarbetare upplever negativ stress och bär en känsla av otillräcklighet. Det är heller inte ovanligt att personal under perioder har privata problem som påverkar jobbet.
Men det finns konkreta verktyg för att bättre kunna hantera utmaningar, både i arbetslivet och i privatlivet: Mindfulness (medveten närvaro) har visat sig vara svaret på flera av arbetslivets problem.
I samarbete med svenskt näringsliv har Cecilia vidareutvecklat ett koncept som ger påvisade, positiva effekter; Mindfulness Utbildningsprogram i Arbetslivet.
I studier från svenskt näringsliv kan konstateras att konceptet ger flera gynnsamma effekter som ökad effektivitet och högre lönsamhet. Personalen upplever en ökad trivsel på arbetet och utvecklar sin förmåga att planera och fokusera och blir samtidigt bättre på att hantera stress.

I Cecilias föreläsningar är deltagare är välkomna att påverka innehållet och hon försöker alltid anpassa sig efter den aktuella målgruppen. Därför varvas alltid teoretiska avsnitt, forskning och praktiska moment med personlig vägledning och dialog. Hennes vision är att med sin framgångsstrategi inspirera alla som vill utvecklas och växa på flera plan!

Exempel på föreläsningar med Cecilia:
Glädje NU - Varje dag!
Fokus på Stresshantering
Lyckade Möten
Lyckade möten trots energitjuvar
Glädje i Nuet
Medvetet Ledarskap

Omdömen:
Cecilia har på ett inspirerande sätt visat på möjligheten och värdet av mindfulness på arbetet, i vardagen och framförallt ´mitt i livet´. Värdet av den kunskapen är svårt att mäta men genom att klara stress, hög arbetsbelastning och samtidigt ha en fungerande vardag där man kan njuta av livet är ett bra mått.”
//Sectra Imaging IT Solutions

"Workshopen gav intressanta perspektiv och var full av egenupplevda historier som fick åhörarna att slappna av och dela med sig av sina egna erfarenheter. Vidare uppskattades genomgången av de verktyg som kan användas vid stressiga situationer."
//GCE Group AB

Ämnen:
- Mindfulness
- Arbetsglädje
- Balans
- Framgångsstrategi
- Närvaro
- Stresshantering
- Inspiration

Ring 0765- 800 400 eller fyll i bokningsförfrågan nedan:

Rätt talare kan berika ett möte, förstärka eller understryka ett budskap och motivera, inspirera, roa och underhålla.
En moderator leder och optimerar möten, håller i den röda tråden, klargör sammanhang och leder debatter.
Våra erfarna underhållare fångar publiken, håller stämningen hög och skapar kontakt mellan scen och åhörare.