Flowtalk

Charbél Gabro

Föreläsare som bygger broar!

Charbél Gabro har snart 15 års erfarenhet av att arbeta med frågor kring integration, mångfald och inkludering.

Fyra år gammal kom Charbél tillsammans med sin mamma, pappa och sex syskon till Sverige. De lämnade Syrien i hopp om något bättre. Men livet i det nya hemlandet blev tufft. Föräldrarna hade svårt att hitta sin plats och barnen upplevde ett starkt utanförskap. Charbéls tonår präglades av frustration över det svenska samhället. Senare i livet levde han med destruktivitet, spelmissbruk och självmordstankar. En dag insåg Charbél att han inte kan lägga skulden på någon annan än sig själv. Mycket tack vare att han kände sig inkluderad och välkomnad in till det svenska samhället.
Han började då att reda ut sitt liv, sätta upp mål och drömma.

Drömmarna och viljan att få dela med sig och hjälpa människor ut ur utanförskap, blev större än hans egna problem. Charbél skapade en vision om att avdramatisera kulturmöten och skapa förståelse för olikheter, oavsett ursprung, nationalitet, religion, kön, sexualitet och ålder.
Charbél jobbar idag för ett varmt bemötande av utrikesfödda istället för att välja bort nya medborgare - vilket oftast görs av okunskap och rädsla, .
Han har blivit en av Sveriges mest anlitade föreläsare och har i flera år arbetat på uppdrag av kommuner, myndigheter, företag, skolor och institutioner.
Charbél har blivit förebilden han själv hade behövt när han var ung. Han reser över hela landet med en hjälpande hand och ett lyssnande öra.
Riksmedia har vid ett flertal tillfällen både uppmärksammat och hyllat hans integrationsarbete.

Charbél har gjort sig känd som ’integrationisten’ och bygger sina föreläsningar på egen erfarenhet av kulturkrockar och utanförskap.
Med fokus på just integration, mångfald och inkludering och med inslag av film, rollspel och värderingsövningar, öppnar han upp för nya insikter, kunskaper och odlar en vilja att vara med och förändra.
Charbél skräddarsyr utbildningar, föreläsningar samt workshops för både kommuner, skolor, organisationer, statliga myndigheter och näringslivet.

Om Charbél:
”Det är helt omöjligt att inte bli djupt gripen av Charbels föreläsningar eftersom så mycket är hans egna erfarenheter och insikter. Men i motsats till många andra föreläsare så får man också ny kunskap, större förståelse och rätt många skratt – och det avväpnar och öppnar kontakten mellan Charbel och publiken. Charbel vågar också ta upp de känsligaste frågorna och olikheterna, och han gillar dessutom att besvara och diskutera publikens åsikter, tankar och erfarenheter. Kort sagt ett mycket minnesvärt kunskapslyft.”
//Swedbank Stockholm

Charbel ger inte bara nya insikter utan även ger mycket av sig själv i sina föreläsningar. Han har en förmåga att förflytta den mentala sinnesstämningen och därmed ge en ökad insikt och förståelse för den omvärld vi lever i dag. Omdömet från föreläsningen talar sitt egna språk, grymt bra!”
//Norrköpings Kommun

”Charbels föreläsning skapar reflektion, eftertanke och lämnar ingen oberörd. Vi har burit med oss mycket av den kunskap som vi fick i vårt dagliga arbete.”
//Irisgruppen

Ämnen:
* Integration
* Mångfald
* Inkludering
* Kulturkrockar
* Utanförskap
* Bemötande

Ring 0765- 800 400 eller fyll i bokningsförfrågan nedan:

Rätt talare kan berika ett möte, förstärka eller understryka ett budskap och motivera, inspirera, roa och underhålla.
En moderator leder och optimerar möten, håller i den röda tråden, klargör sammanhang och leder debatter.
Våra erfarna underhållare fångar publiken, håller stämningen hög och skapar kontakt mellan scen och åhörare.