Flowtalk

Chris Sundqvist Järn

Varför tänker inte alla som jag?

Chris Sundqvist Järn är i grunden ekonom och har tidigare varit verksam som storkundssäljare och säljchef på bland annat IBM och WM-data.
Idag arbetar hon med rekrytering, ledarskapsutveckling samt arbets- och säljgruppsutveckling parallellt med att aktivt föreläsa, utbilda och författa böcker med tema på de ämnen hon brinner för och föreläser om.
Chris berättar om hur vi kan sluta irritera oss på olikheter och istället hitta glädje, skapa respekt och synergier i att vi just tänker olika. Det är både lättsamt och underhållande samtidigt som hon lämnar användbara insikter. Det är lättsamma men ändå insiktsfulla föreläsningar som passar i en mängd olika forum, allt från mindre grupper till stora evenemang, för företag eller organisationer. Välj en inriktning som passar er verksamhet och ert mål!

Chris föreläsning ”Tänker inte alla som jag” är för dig som samarbetar med någon som är olik dig själv. En föreläsning som ger ett gemensamt sätt att se på människors kommunikation. Det kan också handla om oss själva och igenkännandet av det egna sättet att kommunicera. Föreläsningen ger ökade insikter om de egna drivkrafterna och kommunikationsmönstren. Något som också ger större förståelse och ökad medvetenhet om vikten av att "matcha" en annan person, t e x genom tempo, bekräftelse, tid för reflektion, saklighet och noggrannhet.

Chris talar också om ”Lönsamt ledarskap” utifrån insikten att alla vill bli sedda och uppskattade, fast på olika sätt. Föreläsningen är till för ledare som inte bara vill förstå sitt eget sätt att kommunicera utan även förstå hur medarbetarna påverkas av ledarens drivkrafter och sätt att kommunicera.
Du får konkreta tips om hur du som ledare kan matcha dina medarbetares drivkrafter för att öka motivation och produktivitet. Engagemang, lust, handlingskraft, arbetsglädje är bara några av de positiva resultat du som ledare kan uppnå genom att matcha dina medarbetare.

Föreläsningen "Säljinsikt" är för dig som har en säljande roll, eller är försäljningsansvarig. Innehållet är inriktat på att utifrån säljarens egna kommunikationssätt identifiera kundernas drivkrafter. Genom att matcha drivkrafterna skapar du större förtroende, får en mer effektiv säljprocess och nöjdare kunder. Chris går igenom hur matchningen kan se ut i de olika stadierna av en säljcykel, från första mötet, offert till avslut och uppföljning. Den här föreläsningen är ett komplement till annan säljmetodik och fungerar utmärkt som smörjmedel i säljcykeln. Anpassa din kundkommunikation för att underlätta ett beslut, skapa en långsiktig kundrelation, öka förtroendet och sälj mer!

Ämnen:
- Kommunikation
- Ledarskap
- Sälj
- Service
- Medarbetarskap
- Team
- Grupputveckling

Ring 0765- 800 400 eller fyll i bokningsförfrågan nedan:

Rätt talare kan berika ett möte, förstärka eller understryka ett budskap och motivera, inspirera, roa och underhålla.
En moderator leder och optimerar möten, håller i den röda tråden, klargör sammanhang och leder debatter.
Våra erfarna underhållare fångar publiken, håller stämningen hög och skapar kontakt mellan scen och åhörare.