Flowtalk

Christian Wass

Du har kraften!

Christian Wass är ett levande exempel på vilken betydelse kraft och inställning kan ha.
Han hade vid tjugo års ålder en klar bild av sin framtid - då den plötsligt slogs i spillror. Ett olyckligt dyk från en badbrygga gjorde honom förlamad från bröstet och nedåt, samt delvis i armarna. Plötsligt var han fråntagen i princip alla sina fysiska förmågor och fick lära sig allt från början. Den inre resa Christian ofrivilligt blev inkastad på har utvecklat honom enormt som människa. Resan mot en "normal" tillvaro har varit långt ifrån spikrak men målet har varit glasklart: Han skulle tillbaka till ett liv!
När han började föreläsa fick han en omedelbar och stark bekräftelse på att många av de lärdomar han själv gjort under sin förändringsresa var applicerbara i de flestas vardag. Christian satte fingret på viktiga och mellanmänskliga faktorer som ibland glöms bort men som är oerhört centrala i allas våra liv. Både i arbetslivet och privat.
Idag är han en inspirerande och populär talare som påminner oss om den kraft vi alla har att hantera förändringar. Christians föredrag är fulla av stärkande insikter. Han delar ut ett antal lättillgängliga verktyg som hjälper till att utveckla åhörarnas eget liv.

Ämnen:
* Förändringsprocesser
* Attityd och inställning
* Arbetsglädje
* Arbetsmiljö
* Personlig utveckling
* Inspiration
* Storytelling

Ring 0765- 800 400 eller fyll i bokningsförfrågan nedan:

Rätt talare kan berika ett möte, förstärka eller understryka ett budskap och motivera, inspirera, roa och underhålla.
En moderator leder och optimerar möten, håller i den röda tråden, klargör sammanhang och leder debatter.
Våra erfarna underhållare fångar publiken, håller stämningen hög och skapar kontakt mellan scen och åhörare.