Flowtalk

Claes Schmidt / Sara Lund

Kvinnor, män och alla vi andra!

Claes Schmidt är marknadschefen blev känd som Sara Lund när han "kom ut" som transvestit 2003.
Idag inspireras åhörare över hela Norden då Claes/Sara föreläser och diskuterar de normer, programmeringar och värderingar som styr våra liv och hindrar oss från att tänka logiskt. Det flesta vet att mångfald och oliktänkande är positivt, utvecklande och rent av livsnödvändigt för ett levande samhälle. Trots det låter vi rädsla, nedärvda normer och gamla tankesätt styra våra liv.
För att konfrontera åhörarna med sina egna reaktioner och tankefel när någon bryter mot vårt invanda sätt att tänka, så föreläser Claes alltid som "Sara". Claes/Saras föreläsningar är en underhållande och lärorik uppelvelse. Det bjuds på en blandning av inspiration, fakta, fiction, standup, övningar och diskussioner med det primära syftet att uppdatera och bredda åhörarens sätt att tänka.
Man glömmer inte att man lyssnat på Claes / Sara!

Ämnen:
* Mångfald
* Jämställdhet
* Genus & Könsroller
* Likheter & olikheter
* Fördomar
* Kvinnor, män och alla vi andra

Ring 0765- 800 400 eller fyll i bokningsförfrågan nedan:

Rätt talare kan berika ett möte, förstärka eller understryka ett budskap och motivera, inspirera, roa och underhålla.
En moderator leder och optimerar möten, håller i den röda tråden, klargör sammanhang och leder debatter.
Våra erfarna underhållare fångar publiken, håller stämningen hög och skapar kontakt mellan scen och åhörare.