Flowtalk

Colin Moon

Bjuder på mångkulturellt framgångsrecept!

Colin Moon är affärskulturguru och kommunikationsexpert med ett internationellt perspektiv.
Han är född och uppvuxen i England men har bott utomlands i 30 år. Nu är han sedan länge bosatt i Sverige och har kommit att bli en mycket uppskattad föreläsare.
Han är författare till boken ”Sweden–the Secret Files” som har sålts i över 200.000 exemplar över hela världen.
Colins filosofi är att om man framgångsrikt ska verka i mångkulturella team är det bäst att först skaffa sig en självinsikt om den egna kulturella bakgrunden.
Det hjälper en sedan i mångt och mycket att förstå alla andras sätt och ageranden. Oavsett om det handlar om ledarskap eller arbetssätt så går det att spara mycket tid och onödigt brus bara genom att förstå kulturella skillnader. Det som i våra egna ögon är helt normalt kan ibland te sig ganska märkligt ur ett annat perspektiv. Det handlar dock inte om vem som är normal framhåller Colin - utan det handlar om förståelse och förmågan dra nytta av vad varje individ är bra på.
Colin är en mycket underhållande föreläsare och med hjälp av utsökt skådespeleri talar han på sitt eget sätt om förståelse och krockar mellan kulturer och om global affärskommunikation.
Hans smörgåsbord av förklaringar, tankeväckande och lätt provocerande tankar samt tydliga exempel lägger grunden till att skapa mer effektiva mångkulturella team. Han ger er redskap till att förstå svensk affärskultur, och dessa redskap kan sedan användas för att förstå hur andra affärskulturer fungerar. Med tanke på att företag och affärer idag är internationella angelägenheter och ett globalt kitt är denna form av affärskommunikation nödvändig för att kunna åstadkomma bra, och förhoppningsvis givande, möten.

Exempel på föreläsningar:

The swedes are strange.... and so am I
I denna föreläsning talar Colin gärna om kulturella skillnader i allmänhet och om svenska egenheter i synnerhet. Han vänder uppochner på föreställningen om vad som är normalt beteende i arbetslivet – en nyttig och rolig lektion för svenskar som oftast är övertygade om sin egen vanlighet och normalitet.
Colin belyser hur man kan tänka kring internationella kundkontakter, mångkultur, ledarskap och mycket mer för att lyckas i dagens multikulturella affärsliv. För att kunna förstå kunder och kollegor i andra länder är första steget alltid en ökad självinsikt. Alla är vi konstiga i någons ögon och uppfattas ute i världen som ganska förvirrande. Svenskar är nog lite speciella i ett globalt perspektiv.

Cracking the nordic code
Även resten av världen ofta anser Norden som en enhet och länderna delar många värderingar och egenskaper finns det några subtila skillnader. Ibland skapar skillnaderna mer förvirring och irritation än stora kulturella skillnader. Här pratar Colin om några möjliga fallgropar i intra-nordisk affärskommunikation men betonar också likheterna som bör ligga till grund för allt framgångsrikt nordiskt samarbete.

My colleague is a foreigner... and so am I.
Denna föreläsning är tänkt som en praktisk guide för alla som möter frustrerande skillnader varje dag i internationella affärer, seder och bruk. Colin syftar till att minska denna förvirring och frustration genom att klassificera internationella affärer normer och beteenden i logiska mönster. Han undersöker de huvudsakliga områden som, förr eller senare, påverkar vårt sätt att göra affärer tillsammans. Colin uppmuntrar oss också att granska oss själva och ifrågasätta vår egen ”normalitet”. Föreläsningen är utformad för att hjälpa oss att öka vår interkulturella medvetenhet på arbetsplatsen.


Citat från tidigare uppdragsgivare om Colin:
"Publiken skrattade tills de grät. Vi har aldrig haft en bättre föreläsare!"
"Vi är verkligen jättenöjda, det var inspirerande och roligt. Han var duktig på att belysa hur de olika nordiska länderna är och även hur andra europeiska länder ser på oss nordbor. De finska medarbetarna låg dubbla av skratt!"
"Helt fantastisk! Rolig, charmig, rätt nivå, fantastiskt bra!"

Colin var ännu bättre än vad vi någonsin hade kunna hoppas på.
Han är kunnig, energisk, humoristisk och fängslande.
Med sin humor höll han oss hela tiden intresserade och han tappade inte energin en enda minut. Samtidigt gjorde han oss medvetna om de kulturella skillnader man ska tänka på. Sammantaget fick vi en ökad förståelse för de kulturella skillnader som finns och att det faktiskt kan vara väldigt roligt - inte fel.
//Föreläsning för Biogen

Colin Moon uppfyllde verkligen alla våra förväntningar och får högsta betyg.
Han är rolig, öppen, personlig och har en förmåga att få med sig alla åhörarna.
Efter hans föreläsning hörde vi idel lovord från våra kunder, och från våra medarbetare som var på plats. I vår egen kundenkät fick han betyget 4,84 av 5 och därmed fick han det näst bästa betyget vi haft genom åren för externa föreläsare. Några kommentarer från vår kundenkät gällande Colin Moon:
"Fint med litt humor i hverdagen"
"Planering är vi svenskar bra på! "
"Colin Moon var helt underbar och så rolig föreläsning."
"Jag skrattade så jag grät. Alltid spännande att höra om hur man betraktas."
"Betyg 5 + +"
"Väldigt underhållande"
"Avslappende rolig/underliggende humor, og litt til ettertanke"
//CompuGroup Medical LAB Scandinavia AB

Ring 0765- 800 400 eller fyll i bokningsförfrågan nedan:

Rätt talare kan berika ett möte, förstärka eller understryka ett budskap och motivera, inspirera, roa och underhålla.
En moderator leder och optimerar möten, håller i den röda tråden, klargör sammanhang och leder debatter.
Våra erfarna underhållare fångar publiken, håller stämningen hög och skapar kontakt mellan scen och åhörare.