Flowtalk

Elizabeth Kuylenstierna

Hjälper andra att utvecklas och växa!

Elizabeth Kuylenstierna (f d Gummesson) är terapeut, coach, författare, UGL-handledare och en mycket efterfrågad föreläsare. Hon har en bakgrund i mediabranschen där hon arbetade i nästan 20 år som journalist, redaktör och projektledare, samt med PR och kommunikation.

Att Elizabeth har föreläst för alla olika samhällsgrupper och yrkesroller märks i hennes sätt att röra sig bekvämt i alla möjliga sammanhang och grupperingar. Ämnena och infallsvinklarna är många vilket gör hennes föreläsningar givande för alla typer av publik - oavsett befattning och funktion i yrkeslivet. Föredragen är alltid anpassade till sammanhanget och de förutsättningar som råder.

Exempel på föreläsningar:

Ledarskap: Till chef blir du utnämnd men ledare blir du när du får dina medarbetare med dig, vilket är något helt annat än chefskap. Oavsett vad det kallas så finns olika ledarskapsstilar som passar i olika sammanhang och situationer, och den som kan växla mellan de olika och vinna personalens förtroende, få medarbetarna att växa och verksamheten att blomstra – den chefen har allt att vinna!
Under de år som Elizabeth arbetat med individuell ledarskapscoaching och chefsutbildningar har hon samlat på sig en rad handfasta lärdomar som hon delar med sig av, under en föreläsning full av reflektion, utveckling och utmaningar. Hon föreläser om ledarskap i stora delar av världen, senast bland annat i Kina, Kanada och framför allt i USA.

Arbetsglädje: På en hårt konkurrensutsatt marknad kan service, attityd och bemötande från personalen vara avgörande för framgången. Här delar Elizabeth med sig av sin erfarenhet från arbetet med många personalgrupper i en tänkvärd och underhållande föreläsning om hur vi kan förhålla oss till varandra och vårt arbete - hur vi kan blir stoltare medarbetare som har roligare på jobbet tillsammans.

Grupputveckling: Att stärka teamet handlar sällan om att klättra i berg eller dela in sig i färgsnurror. Det handlar om vad som sker i relationerna på kontoret, på bygget, i affären, på hotellet, på vårdavdelningen eller i lärarrummet en helt vanlig tisdag. Många års forskning visar att den mellanmänskliga kommunikationen är enormt viktig. Att bli tydlig, ge varandra feedback, ha högt i tak och en öppen dialog ökar förståelsen för sin egen betydelse i en grupp och hur våra beteenden påverkar processen. Den här föreläsningen passar på alla arbetsplatser, oavsett bransch, antal anställda eller nivå på företaget. Elizabeth väcker tankar och kunskap, och öppnar upp för gruppen att ta vidare kliv i sin utveckling.

Kommunikation: God kommunikation är egentligen den främsta förutsättningen för att få människor att fungera tillsammans, oavsett område i livet. Ändå ägnar vi förvånansvärt lite tid åt att lära oss uttrycka oss tydligt, bli bra på att lyssna eller prata oss till bättre relationer. Och bättre resultat!
Framgångsrik kommunikation ger ett framgångsrikt sammanhang. Så tänk att det ska vara så svårt att få folk att förstå vad man menar? Trots att vi idag har så många kommunikationskanaler uppstår lika många konflikter och missförstånd, och den tid som läggs ner på att kommunicera kring en enkel fråga är förlorad tid i pengar.
Men kommunikation på arbetsplatsen kan bygga goda relationer mellan kollegor med små steg och enkla metoder, vilket i sin tur betyder smidigare samarbete, högre effektivitet och bättre resultat. Hur gör man för att få folk att lyssna eller för att själv bli en god lyssnare? Hur kan man uttrycka olika åsikter utan att behöva konflikthantering? Hur kan vi våga säga det vi egentligen menar? Allt det och lite till ger Elizabeth svar på i den här föreläsningen!

Konflikthantering: En del av oss ägnar större delen av vår vakna tid tillsammans med våra kollegor, samtidigt som vi inte har samma tillit och trygghet som med dem där hemma. Det är inte konstigt att det då uppstår konflikter, små som stora, när kommunikationen trasslar.
Elizabeth har sin terapeutiska inriktning på kommunikation, och då särskilt den som uttalas eller inte, under kris och konflikt.
I denna föreläsning reder hon ut definitionen av konflikt samt hjälper er hur man kan lyssna aktivt på sin motpart för att vilja förstå, uttrycka er tydligt, tänka bortanför konflikten och faktiskt snabbare och smidigare komma till en lösning.

Det är svårt att ta miste på Elizabeths brinnande engagemang; att verkligen vilja ta del i människors utveckling och förbättrade livskvalitet. Hon bjuder på många egna upplevelser - både från sitt eget liv, liksom från de många människor hon mött under åren. Elizabeth är karismatisk, trovärdig, kunnig, engagerad, entusiasmerande och har en publikkontakt som få!

Andra om Elizabeth:
Elizabeth får en 5! Hon fick ett underlag om oss och verkade väldigt påläst och kompetent.
Hennes sätt att engagera och skapa en energisk stämning bland åhörarna på plats var mycket bra. Vi har bara fått positiva kommentarer bland utvärderingarna, både från tjänstemannasidan och kollektivsidan. Vi är väldigt nöjda med Elizabeths insats!
/Föreläsning för Norrskog

Elizabeth bjöd mycket på sin livserfarenhet. Hon förstår väldigt tydligt vad deltagarna menar, kan läsa av deras nyanser och sätter ord på vad de menar.
Vi uppfattar henne som inspirerande, positiv, lyhörd, sätter ord på tankar/beteende. Hon har mycket kunskap om detta ämne, kan leverera hela registret inom detta. Mycket igenkännanden, man tar med sig många budskap. Hon kan konsten att hitta en bra balans och det blev mycket lyckat!
/Föreläsning för Aderans

Ämnen:
- Ledarskap
- Grupputveckling
- Feedback
- Arbetsglädje
- Kommunikation
- Relationer
- Coachande förhållningssätt
- Konflikthantering
- Teambuilding
- Förändringsprocesser
- Bemötande
- Feedback
- Motivation
- Inspiration

Ring 0765- 800 400 eller fyll i bokningsförfrågan nedan:

Rätt talare kan berika ett möte, förstärka eller understryka ett budskap och motivera, inspirera, roa och underhålla.
En moderator leder och optimerar möten, håller i den röda tråden, klargör sammanhang och leder debatter.
Våra erfarna underhållare fångar publiken, håller stämningen hög och skapar kontakt mellan scen och åhörare.