Flowtalk

Eva Gyllensvaan

Med fokus på framgångsrika möten!

Eva Gyllensvaan är leg. psykolog och har magisterexamen i interkulturell kommunikation.
Hon har 20 års erfarenhet av kundrelationer i internationell miljö genom sitt arbete på SAS och SAS Flight Academy. Där byggde hon upp och ansvarade för produktområdet Human Relations Training Services, som bl a utbildar inom områden som interkulturella relationer och kommunikation.

Idag håller Eva kurser, föreläsningar och seminarier som behandlar interkulturella möten, vikten av kundvård, kundrelationer, kundservice, bemötande, kommunikation och teambuilding och effekten av att skapa stimulerande arbetsglädje.
I en värld där både konsumtionen och konkurrensen ökar är förmågan att bemöta kunden på ett professionellt sätt ett av framtidens viktigaste konkurrensvapen. För att vara konkurrenskraftig krävs att man förstår kundernas behov och önskemål.
Att vara ”kundbemötare” är ett av de tuffaste jobben i vårt samhälle, det kräver kunskaper, vilja och entusiasm. Man måste vara säljare, pedagog, skådespelare och organisationens ambassadör på en och samma gång!
När Eva talar om professionellt bemötande får åhöraren värdefulla insikter, både om professionellt bemötande i allmänhet och om sin egen potential. Hon har utbildat mycket inom offentlig sektor - allt från sjukvårdspersonal, bibliotekarier, receptionister, it-specialister, tandvårdspersonal till handläggare har genom hennes input blivit professionella bemötare.

Genom åren har hon också utbildat ett stort antal personer i teambuilding och hur man skapar arbetsglädje, både inom privat och offentlig sektor. Föreläsningar blandas med praktiska övningar, diskussioner och självtester. Lär dig skapa och utveckla ett framgångsrikt team, få samspelet att fungera, ta tillvara människors olika kompetenser och resurser och framför allt – skapa arbetsglädje!

Oavsett inriktning på så skräddarsyr Eva alltid sina föreläsningar och utbildningar.
Nedan syns några exempel på rubriker:

Interkulturell kommunikation – att förstå andra kulturer
Kulturmöten – att lyckas i mötet med människor från andra kulturer
Att mötas över gränserna
Kundbemötande – framtidens viktigaste konkurrensvapen
Bättre kundbemötande – vägen till större arbetsglädje
Besvärliga kunder eller kunder med besvär?
Att vilja, att våga, att kunna ge ett personligt bemötande
Att lyckas i kundmötet
Vem är till för vem?
Lagom-landet Sverige i andras ögon
Teambuilding- Arbetsgruppsutveckling

Alla Evas föredrag/utbildningar sammanfattar och presenterar aktuella rön på ett pedagogiskt och lättsamt sätt.
Praktiska kunskaper som är lätta att använda i sitt arbete varje dag. Fakta blandas med anekdoter, kreativa övningar, glada skratt och aha–upplevelser, allt i ett medryckande tempo där ingen kan sitta oberörd!

Om Eva:
Vill bara säga tack för lördagens utbildning, det har surrats en del i dag, väldigt bra surr! Alla hade samma känsla, vi skulle ha kunnat sitta hela dagen, mycket trevligt och alldeles för kort!
/Business Support Tetrapac

Jag vill bara höra av mig och tacka för att du kom hit och delade med dig av dina kunskaper och din entusiasm!
Jag gjorde en utvärdering efter båda tillfällen och både du och innehållet i ditt framförande fick genomgående högsta betyg!
Det är alltid bra att bli påmind om vikten av det goda bemötande samt få inspiration och tips om hur man kan göra i olika situationer
//Aleris

Föreläsaren var kunnig och engagerande. Hon framförde budskapet på ett enkelt och lättförståeligt sätt. Övningarna gav en del aha-upplevelser, som jag också tror var både uppskattat och nyttigt. En möjlighet att reflektera över sitt eget beteende i olika situationer.
//Osby kommun

Alla var jättenöjda! De upplevde att det var skapat utifrån det de håller på med, mycket nöjda! Eva är positiv och glad och närvarande. Hon fångade det breda spektra av åldrar som gruppen består av (från 19-66 år i ålder).
//Marstrands Kommun

Ring 0765- 800 400 eller fyll i bokningsförfrågan nedan:

Rätt talare kan berika ett möte, förstärka eller understryka ett budskap och motivera, inspirera, roa och underhålla.
En moderator leder och optimerar möten, håller i den röda tråden, klargör sammanhang och leder debatter.
Våra erfarna underhållare fångar publiken, håller stämningen hög och skapar kontakt mellan scen och åhörare.