Flowtalk

Gabriella Fägerlind

Erfaren jämställdhets- och mångfaldskonsult!

Gabriella Fägerlind är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola och teknologie licentiat efter forskarstudier inom arbetsorganisation på Chalmers Tekniska Högskola. 1996-1998 arbetade hon för Sveriges Tekniska Attachéer i Ann Arbor, MI, USA och bevakade arbetslivsfrågor i USA. Hon skrev hon bl.a. en rapport om Best Practice i mångfaldsarbete i USA.

Sedan 1999 arbetar Gabriella som jämställdhets- och mångfaldskonsult, med uppdrag på arbetsplatser inom både privat och offentlig sektor.
Uppdragen består av seminarier, utbildningar och rådgivning om hur organisationer kan gå tillväga i sitt jämställdhets- och mångfaldsarbete.
Till exempel nulägesanalyser, stöd att arbeta enligt diskrimineringslagens aktiva åtgärder, kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv, ledarutveckling, organisationsutveckling, nyckeltal för jämställdhet och mångfald, starta upp projektgrupper för jämställdhet och mångfald, ta fram mångfalds- och jämställdhetspolicy samt lönekartläggningar.

Gabriella har utvecklat appen #hurärdethososs, ett digitalt verktyg för diskussioner och utveckling på arbetsplatsen när det gäller jämställdhet och mångfald. Gabriella har anordnat nationella och internationella konferenser om mångfald, samt studieresor i Europa och Nordamerika med fokus på mångfald i arbetslivet.

Gabriella är också författare till böckerna ’Mångfald i praktiken – handbok för verksamhetsutveckling’ och ’Jämställdhet i praktiken – så utvecklar ni er arbetsplats’, samt till ett flertal rapporter och artiklar.

Gabriella föreläser om hur man arbetar med mångfald på arbetsplatser. Med en kombination av praktiska exempel och forskning visar hon att mångfald inte bara handlar om blandningen i arbetskraften, utan minst lika mycket om att skapa en inkluderande kultur på arbetsplatsen och inte minst att se till att interna processer stödjer arbetet med mångfald. Det blir kryddat med både fakta och viss humor när Gabriella talar.
Hon uppmuntrar deltagarna till dialog och diskussion och försöker alltid skapa utrymme för detta under sina föreläsningar.

Nedan några olika rubriker Gabriella kan föreläsa under:
* Mångfald - vad, varför och hur?
* Inkluderande arbetsplats – hur då?
* Ledarskap för jämställdhet och mångfald.
* Mångfaldssäkrad rekrytering.
* Unconscious bias –attityder, föreställningar och undermedvetna preferenser på arbetsplatsen.
* Trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling på arbetsplatsen.
* Vad kan vi lära av forskning om mångfald i arbetslivet?
* Svensk diskrimineringslagstiftning – vilka krav ställer lagen på mig som chef?
* Mäta och följa upp jämställdhets- och mångfaldsarbete.

Ring 0765- 800 400 eller fyll i bokningsförfrågan nedan:

Rätt talare kan berika ett möte, förstärka eller understryka ett budskap och motivera, inspirera, roa och underhålla.
En moderator leder och optimerar möten, håller i den röda tråden, klargör sammanhang och leder debatter.
Våra erfarna underhållare fångar publiken, håller stämningen hög och skapar kontakt mellan scen och åhörare.