Flowtalk

Gabriella Lockwall

Den viktiga icke verbala kommunikationen!

Skådespelerskan och kommunikationskonsulten Gabriella Lockwall är utbildad på Royal Scottish Academy of Music And Drama (Bachelor of Arts). Hon har även en akademisk examen i röst- och talteknik, kroppsmedvetande och pedagogik. Gabriella har stått på scener som Berns, Göta lejon, Mosebacke, och Skansen. Hon har turnerat flitigt med egna föreställningar och har agerat i 700 improviserade konferensföreställningar på herrgårdar och slott. Hon har även medverkat i Go´kväll och Allsång på Skansen.

Sedan många år tillbaka föreläser och undervisar hon i ämnen som exempelvis kroppsspråk, presentationsteknik, bemötande, icke verbal kommunikation och kundkontakt.
Alla Gabriellas föredrag är skräddarsydda. Med humor och tydliga exempel från verkligheten belyser hon vanliga utmaningar och visar på enkla metoder som hjälper dig att öka din medvetenhet och stärka upp grunden till lyckade relationer på din arbetsplats. Hon hjälper även åhörarna att hantera ”svåra” möten både via kroppsspråket och rösten.
Gabriella skickar med konkreta verktyg som förbättrar den ickeverbala kommunikation som man oavsett yrke och befattning har en enorm nytta av.

Om Gabriella:
”Gabriella åskådliggjorde på ett lekfullt och tydligt sätt hur viktigt vårt kroppsspråk är och vi fick personlig feedback. Alla i gruppen fick tillfälle att bidra med egna erfarenheter och det blev en mycket lärorik och uppskattad förmiddag tillsammans.”
//Carina Lidforss, VD Adlon hotell

”Vi samlade butiks- och entrépersonal, pedagoger och vakter till två inspirationsdagar med Gabriella som på ett proffsigt och personligt sätt gav oss verktyg att jobba vidare med. Gabriellas verktygslåda konkurrerar ut de flesta och vi tackar för ett fantastiskt engagemang.”
//Monica Öberg, Chef för besöksservice Historiska museet

”I found this course not only of use in presentations but also in real life, daily communications. Everywhere."
//Student Master Programme in Economics

Ämnen b la:
- Icke verbal kommunikation
- Bemötande
- Kroppsspråk
- Presentationsteknik
- Röst- och talteknik
- Konflikthantering
- Stresshantering och avslappningsteknik

Ring 0765- 800 400 eller fyll i bokningsförfrågan nedan:

Rätt talare kan berika ett möte, förstärka eller understryka ett budskap och motivera, inspirera, roa och underhålla.
En moderator leder och optimerar möten, håller i den röda tråden, klargör sammanhang och leder debatter.
Våra erfarna underhållare fångar publiken, håller stämningen hög och skapar kontakt mellan scen och åhörare.