Flowtalk

Gillis Herlitz

Den goda arbetsplatsen!

Gillis Herlitz är är fil. lic. i etnologi, antropolog, och har mångårig erfarenhet från utlandsarbete med SIDA, UD och FN. Han är också en av landets mest efterfrågade folklivsforskare samt något av en expert på mänskliga möten, relationer och beteenden.
Hans unika erfarenheter från flera kulturer runt om i världen gör honom till en skattkista full med av kunskap kring företagskultur, mångfald och kulturmöten.
Det har också givit honom en förmåga att betrakta oss svenskar utifrån och se det som vi själva missar.

Gillis talar med glöd och värme om kommunikation och relationer på arbetsplatser, om värderingar och attityder och om de kulturella skillnader som även finns svenskar emellan. Gillis föreläser om kultur, beteende och konsten att kommunicera och umgås med alla människor. Under rubriker som “kulturmöten”, “social kompetens”, “relationer på arbetsplatsen”, “en bra arbetsplats”, “bemötande”, “att leda mångfald” gör han träffsäkra, roliga och målande beskrivningar.
Gillis är också aktuell med ett spännande och högst angeläget tema med föreläsningen ”tidsandan” där han beskriver mötet mellan den yngre och den äldre generationen på våra arbetsplatser. Han berör även hur våra fördomar, vare sig vi erkänner dem eller inte, ställer upp hinder och skapar grundlösa konflikter. Han lyfter fram möjligheterna som finns i att arbeta med människor som inte tycker likadant.

Gillis är omtyckt för att han inte bara serverar en rad självklarheter utan för att han lyckas bringa lite ordning och struktur på det som många tänker idag.
Hans reflektioner är träffsäkra, roliga och målande vilket gör både honom och föreläsningen lätta att omedelbart ta till sig. Hans målsättning med föreläsningarna är att sätta igång tankar och reflektioner bland åhörarna.

Ämnen:
* Kommunikation
* Kulturella skillnader
* Relationer på arbetsplatser
* Etik
* Integration
* Mångfald
* Värderingar
* Attityder
* Samarbete

Ring 0765- 800 400 eller fyll i bokningsförfrågan nedan:

Rätt talare kan berika ett möte, förstärka eller understryka ett budskap och motivera, inspirera, roa och underhålla.
En moderator leder och optimerar möten, håller i den röda tråden, klargör sammanhang och leder debatter.
Våra erfarna underhållare fångar publiken, håller stämningen hög och skapar kontakt mellan scen och åhörare.