Flowtalk

Hasse Carlsson

Jobbar vi ihop - eller bara samtidigt?

Hasse Carlsson har sin bakgrund inom barnomsorg och skola vilket har hjälp honom att se hela människan, från individ till organisation.
Han är författare till boken Jobbar vi hop - eller bara samtidigt? I boken har han samlat sina tankar kring kommunikation, relationer och samarbete, allt serverat med humor och känsla.

Hasse är även om mycket omtyckt föreläsare. Han framhåller vikten av sunda relationer till dig själv såväl som till din omgivning. För det är där det börjar.
Hans intention är alltid att inspirera, ge nya perspektiv och konkreta verktyg. Men det börjar alltid där ni som åhörare är. Alla föreläsningar skräddarsys därför och för honom är det en självklarhet att forma föredraget tillsammans med beställaren. Han utgår då bland annat från frågor som:
* Vad man önskar få ut av en föreläsning med honom
* Var beställaren/företaget befinner sig nu
* Vad behöver gruppen nu
* Hur ser utmaningarna ut

Hasse erbjuder inga genvägar utan är övertygad om att det som växer långsamt växer sig starkt. Oavsett ämne och inriktning på föredraget så har han en förmåga att beröra och upplevs som otroligt närvarande. Skratt blandas med djupaste allvar vilket bidrar till att man går från föreläsningen med en känsla av värme och acceptans.

Ämnen bl a:
- Samarbete
- Kommunikation
- Team
- Motivation
- Arbetsglädje
- Stresshantering
- Inspiration

Ring 0765- 800 400 eller fyll i bokningsförfrågan nedan:

Rätt talare kan berika ett möte, förstärka eller understryka ett budskap och motivera, inspirera, roa och underhålla.
En moderator leder och optimerar möten, håller i den röda tråden, klargör sammanhang och leder debatter.
Våra erfarna underhållare fångar publiken, håller stämningen hög och skapar kontakt mellan scen och åhörare.