Flowtalk

Helena Harrysson

Från misstro till tilltro!

Helena Harrysson är en erfaren ledare och chef inom både privat och offentlig sektor. Idag arbetar hon som Coach, Terapeut och Författare. Hon vet hur ett arbetsklimat som präglas av MISSTRO kan vändas till ett arbetsklimat full av TILLTRO! När människor i organisationen samspelar och gör varandra bättre blir också det gemensamma resultatet bättre.

På ett glädjefullt, levande och inspirerande vis föreläser Helena utifrån sin egen resa i livet genom olika arbetsplatser. Med både allvar och humor berättar hon om hur det kan se ut med grupperingar, 'Vi och Dom' och negativ fokusering och om vad som händer när man vänder på det hela och får ett tillåtande och öppet arbetsklimat. Alla människor vill i grunden vara delaktiga och bidra till en verksamhets utveckling. Det är mänskligt att falla in i beteenden som leder till motsatsen. Men det går alltid att ändra kurs och börja dra åt samma håll igen!

Ämnen
* Samspel mellan människor
* Team
* Kommunikation
* Attityder och beteenden
* Ledarskap
* Konsten att lyssna och ställa bra frågor
* Goda möten
* Inspiration

Ring 0765- 800 400 eller fyll i bokningsförfrågan nedan:

Rätt talare kan berika ett möte, förstärka eller understryka ett budskap och motivera, inspirera, roa och underhålla.
En moderator leder och optimerar möten, håller i den röda tråden, klargör sammanhang och leder debatter.
Våra erfarna underhållare fångar publiken, håller stämningen hög och skapar kontakt mellan scen och åhörare.