Flowtalk

Ingemar Gens

Myten om det motsatta könet!

Ingemar Gens är föreläsare, frilansjournalist, författare och samhällsdebattör.
Han har en Fil.kand. från Stockholms universitet. Huvudämnen var socialantropologi, arkeologi och sociologi.
Ingemar har bland annat jobbat som jämställdhetsexpert på Länsstyrelsen i Gävleborg och som gendersamordnare vid Riksförsäkringsverket.
Man har sett honom ett flertal gånger på tv då han suttit i morgonsofforna, medverkat i SVT:s Debatt samt hört honom sommarprata i Sveriges Radio P1
Han har skrivit böckerna 'Från vagga till identitet' och 'Myten om det motsatta könet'.

Ingemar är något av en pionjär vad gäller att debattera könsroller och skapa lika villkor för kvinnor och män, flickor och pojkar. Jämställdhetsfrågor blev hans främsta levebröd när han tog sin kandidatexamen, sedan dess har han nämligen varit involverad i flertalet stora jämställdhetsprojekt och anordnat konferenser både i Sverige och utomlands.

Ingemar menar bland annat att könet mer än något annat styr vårt förhållningssätt. Mer än exempelvis klass, ålder och hudfärg. Han är också övertygad om att kön helt och hållet är en social konstruktion, inte biologisk. Hans grundsyn är att barn alltid är utan skuld. De kan bara formas av och växa upp till det som omgivningen förväntar sig.
Som vuxen får man sedan kämpa med den form man stöpts i. För en del blir det en begränsad och obekväm roll. Det "motsatta könet" är en social konstruktion – kvinnor och män är på de allra flesta sätt mycket mer lika... än varandras motsats.
Vi står idag inför ett så kallat paradigmskifte. Det kräver nya könsroller, men fortfarande klär vi oss i dem som är anpassade till en förfluten tid.

I Ingemars föreläsningar får deltagarna följa med på två resor – flickornas och pojkarnas – och häpna över hur olika vi gör och hur olika det blir.
Han svävar inte på målet när han lyfter fram våra medvetna och omedvetna vanföreställningar om kvinnligt och manligt. Med vilken rätt undanhåller vi viss kunskap för flickorna och annan för pojkarna menar han? Det som pojkar gillar förväntas flickor inte ens längta efter. Det som flickorna tar sig an med glädje ska pojkarna vända ryggen.
Samhället ställer nya krav – hur ska vi hitta våra nya könsroller? Ingemar Gens sätter fingret på en öm punkt och på ett både underhållande och upplysande sätt får han åhörarna att tänka till.

Ingemar underhåller och provocerar lite lagom samt väcker åhörarna till både eftertanke och debatt.

Ring 0765- 800 400 eller fyll i bokningsförfrågan nedan:

Rätt talare kan berika ett möte, förstärka eller understryka ett budskap och motivera, inspirera, roa och underhålla.
En moderator leder och optimerar möten, håller i den röda tråden, klargör sammanhang och leder debatter.
Våra erfarna underhållare fångar publiken, håller stämningen hög och skapar kontakt mellan scen och åhörare.