Flowtalk

Jassim Ahmadi

Föreläsare som vigt sitt liv åt andra!

Jassim Ahmadi är socionom, behandlingsansvarig för öppenvård, personalvetare, handledare och författare med lång erfarenhet av barn- och ungdomsbehandling. Han är också en social entreprenör med rötterna i stadsdelen Rosengård i Malmö.
Med en uppväxt som präglades av socialt utanförskap, avsaknad av skolkultur, arbetslöshet och dåliga betyg lyckades han vända på sina odds för att utbilda sig till socionom och personalvetare.
Jassim har bland annat arbetat som skolkurator på Rosengårdsskolan och idag är han en sann inspiratör för både ungdomar och de som på olika sätta arbetar med ungdomar.

Den första boken Jassim skrev kom 2017 och heter "Din röst ska eka - lär dig lyssna inåt för att uppnå din fulla potential!". Den är en inspirationsbok för ungdomar samt en bok om värdegrund och att få sin röst hörd. I boken får läsaren följa med Jassims uppväxt i Rosengård, Malmö till nutid.
Den andra boken kom året efter och har titeln "Knäcka sociala koden - verktyg att bemöta beteendesvårigheter i skolan" . Boken behandlar den sociala utmaningen svensk skola står inför idag samt presenteras Jassims egna behandlingsmetod, BVS-metoden® .
Hans arbete i dag inriktar sig på beteende- och bemötandesvårigheter, utbildning av behandlingspersonal samt skolutveckling på alla nivåer med fokus på bland annat trygghet och studiero.

Jassim driver även podcasten Knäcka sociala koden!

Nedan olika exempel på rubriker som Jassim föreläser om och håller workshops kring:

 • Knäcka sociala koden - att lära sig hur man bemöter ungdomar
 • BVS-metoden® - Att arbeta med barn och unga som uppvisar beteendesvårigheter
 • Ungdomar har ingen respekt för vuxna numera... vad säger vetenskapen?
 • Stöket i skolorna behöver hårdare tag! - evidensen påstår det motsatta.
 • Hur utvecklas barn till självständiga och ansvarstagande individer? - (Neuro- och utvecklingspsykologi)
 • Samtida ledare - ett projekt i mitt företag för att bekämpa arbetsmarknadsdiskrimineringen
 • Kunskap är makt - Att gå från svartvitt till regnbågens färger med en tjockis till hjärna (Neuroplasticitet)
 • Från Rosengård till Sri Lanka - Hur i hela världen hamnade jag här?!
 • Hiphop och mikrofonen blev min kalashnikov - om social mobilisering
 • Skolkuratorn: att arbeta på stället där barnen är som fattigast i Sverige
 • Sveriges ghettobarn - Rosengård där barnfattigdomen är högst!
 • Din röst ska eka! - Att arbeta med värdegrundsfrågor med barn och unga
 • På jakt efter min identitet - Hur fångar man en fågel som aldrig landar?

Ring 0765- 800 400 eller fyll i bokningsförfrågan nedan:

Rätt talare kan berika ett möte, förstärka eller understryka ett budskap och motivera, inspirera, roa och underhålla.
En moderator leder och optimerar möten, håller i den röda tråden, klargör sammanhang och leder debatter.
Våra erfarna underhållare fångar publiken, håller stämningen hög och skapar kontakt mellan scen och åhörare.