Flowtalk

Johan Lagerbielke

Lär dig att förhandla!

Johan Lagerbielke arbetar som föreläsare, utbildare och rådgivare med förhandlingsteknik och förändringsprocesser. Han har specialiserat sig på psykologin kring försäljning och förhandling.
Den gemensamma nämnaren är mänskliga förhållningssätt och vilket beteende som är effektivast i olika situationer.

Johan har en bakgrund som forskare i ekonomisk psykologi på Handelshögskolan i Stockholm med en MBA från samma högskola och en fil.kand i svenska och psykologi. Han har verkat som konsult sedan 1995 och är certifierad utbildare.
Han har också har under många år varit verksam vid Handelshögskolan i Stockholm, Institutionen för ekonomisk psykologi. Under många år har han varit den lärare vars kurser regelmässigt får bäst utvärderingar av studenterna.

Johans forskning och fördjupade teoretiska studier i kombination med praktik som konsult har gett honom nya perspektiv och insikter i förhandlingsteknik, ledarskap och organisationsförändringar.
Han brinner för att tillämpa insikter från forskning i praktiken. Fokus ligger på att arbeta med förhållnings- och arbetssätt som underlättar och effektiviserar verksamheten i företag. Struktur och strategier tenderar att bli verkningslösa om de inte blir förankrade i beteenden och hur vi kommunicerar med varandra. Det handlar mycket om förändring genom personlighetsutveckling och grupputveckling. Johan menar att man bör gå mycket djupare än vad ledarskapsträning/ HR-arbete i regel gör idag om det skall få någon långvarig organisatorisk effekt.
Johan har hållit kurser i förhandlingsteknik i mer än 20 år och erbjuder allt ifrån kortare föreläsningar till 1-5 dagarskurser och organisationsförändrings- eller ledarskapsprogram under 7-12 dagar.

Johan skräddarsyr sina inslag, ofta utifrån följande rubriker:
”Vanligaste misstagen när man förhandlar”
”Säljförhandlingar”
”Förhandlingar vid tjänsteförsäljning”
”Psykologiska säljhinder”

Ämnen bl a:
– Förhandling
– Förhandlingsteknik
– Försäljning och förhandling
– Ekonomisk psykologi
– Konflikthantering
– Att skapa verkliga förändringar i organisationer
– Förändringens psykologi
– Implementera förändringar i organisationer
– Inköpsförhandling
– Säljförhandling
– Förhandlingsteknik för jurister
– Förhandling för projektledare

Ring 0765- 800 400 eller fyll i bokningsförfrågan nedan:

Rätt talare kan berika ett möte, förstärka eller understryka ett budskap och motivera, inspirera, roa och underhålla.
En moderator leder och optimerar möten, håller i den röda tråden, klargör sammanhang och leder debatter.
Våra erfarna underhållare fångar publiken, håller stämningen hög och skapar kontakt mellan scen och åhörare.