Flowtalk

Johan von Schreeb

Katastrofdoktorn - och årets svensk 2014!

Johan von Schreeb var en av läkare som 1993 startade den svenska sektionen av Läkare Utan Gränser. Under mer än tjugofem års tid har han arbetat som läkare ute på fältet i olika katastrofdrabbade områden och har blivit en av Sveriges mest namnkunnige experter på katastrofmedicin.
Idag är Johan docent och leder Kunskapscentrum för internationella katastrofer på KI där han forskar och undervisar om hur katastrofinsatser kan förbättras. 2014 blev han vald till Årets Svensk!

Johan har skrivit boken Katastrofdoktorn där han berättar som sitt arbete 'på fältet'. Boken är hans berättelse om hur det kom sig att en svensk doktor gav sig av för att arbeta i krig medan bomberna föll, hur hans händer flagat av att gipsa brutna lemmar efter jordbävningar, och om våndorna att sy ihop glipande sår från machetehugg i efterdyningarna av ett folkmord. I katastrofens blixtbelysning blir gränsen mellan liv och död synlig - Johan tvingas där agera både frälsare och bödel.
Förutom att hålla föreläsning lutad mot bokens innehåll kan Johan bland annat också tala om följande ämnen:

  • Blir världen bättre?
  • Global hälsa
  • Behövs det svensk hjälp i internationella katastrofer?
  • Internationella insatser för att bistå katastrofdrabbade
  • Vad är katastrofmedicin?
  • Ebola, hur gör man för att stoppa epidemin? Vilka är utmaningarna?

Ring 0765- 800 400 eller fyll i bokningsförfrågan nedan:

Rätt talare kan berika ett möte, förstärka eller understryka ett budskap och motivera, inspirera, roa och underhålla.
En moderator leder och optimerar möten, håller i den röda tråden, klargör sammanhang och leder debatter.
Våra erfarna underhållare fångar publiken, håller stämningen hög och skapar kontakt mellan scen och åhörare.