Flowtalk

Katarina Hultling

Våga lev Ditt Liv - Det är aldrig för sent!

Katarina Hultling är ett känt ansikte och även en mycket bekant röst för de flesta i och med hennes många uppdrag som kommentator och reporter vid stora evenemang som OS och VM.
Hon har många erfarenheter i yrkeslivet så väl som i privatlivet som hon är duktig på att dela med sig av till andra. Hon kan konsten att engagera, peppa och inspirera människor att få mer mod, att bättre ta hand om sig i sina liv och att bättre förstå att vi har ett ansvar att vara en del i en viktig helhet.

Katarina går fram både i stora och små sammanhang och hon möter publiken vänligt och säkert. Hon är inspirerande och humoristisk samtidigt som hon alltid ser alla människor runt omkring sig. Hon hyser stor kärlek till just mänskliga möten. Målet med hennes inspirationsföreläsningar är att få ge energi till människor och få dem att hitta tilltron till sig själva. Katarina lockar ständigt till skratt med sina självironiska anekdoter om hur hennes eget liv varit, är och ter sig. Hennes engagemang i frågor kring självkänsla och tron på att vi duger som vi är smittar verkligen av sig!

Exempel på föreläsningsrubriker med Katarina:

Bryt ihop! Kom igen! Och lär dig något om livet!
Katarina delar i full fart med sig av sina bästa råd i livskunskap. Dels för att hjälpa andra att våga prata om svåra saker som t e x kriser och sjukdom (Katarina själv gick öppet ut med sin cancerdiagnos för några år sedan) och dels också för att hon brinner för att få människor att i större utsträckning prata med sig själva – fundera över vad som händer i livet och hur vi ska förhålla oss till det. Åhörarna bjuds på både humor och insikter.

Har Du lust? – Skaffa mod!
Här inspirerar Katarina till att tro på din egen förmåga – att du duger som du är! Hon blandar frisk med exempel ur sitt eget yrkesliv, från pionjär till "morsa" på TV-sporten, med upplevelser från privatlivet.

Talets gåva kommer från Hjärtat
Om konsten att tala inför grupp, om kroppsspråk, tips och hjälpmedel för att våga höja sin röst, göra sig hörd och säga sin mening.

Ämnen:
* Mod
* Lust
* Självkänsla
* Livskvalitet
* Personlig utveckling
* Balans i livet
* Drivkraft
* Kommunikation
* Passion
* Inspiration
* Motivation

Ring 0765- 800 400 eller fyll i bokningsförfrågan nedan:

Rätt talare kan berika ett möte, förstärka eller understryka ett budskap och motivera, inspirera, roa och underhålla.
En moderator leder och optimerar möten, håller i den röda tråden, klargör sammanhang och leder debatter.
Våra erfarna underhållare fångar publiken, håller stämningen hög och skapar kontakt mellan scen och åhörare.