Flowtalk

Katarina Olsson

Vet hur man bygger förändring!

Katarina Olsson är auktoriserad dramapedagog med en fil. kand. i genusvetenskap och organisationskonsult samt innehar också en fyraårig beteendevetenskaplig utbildning i organisation och ledarskap med fokus på förändrings- och utvecklingsarbete.

Sedan många år tillbaka arbetar hon som jämställdhets- och mångfaldskonsult och hjälper till att stödja hållbar verksamhetsförbättring och förändring. Hennes arbete syftar till att öka kunskapen om lika behandling/diskriminering, organisationskultur och arbetsvillkor.

Katarina erbjuder skräddarsydda utbildningar och förelsäningar inom hennes specialområden. Hon kan medverka på allt från kunskapsdagar som fungerar som ögonöppnare och ge inspiration, till större förändringsarbeten i företag och organisationer. Katarina arbetar med metoder som involverar hela gruppen – ledarskap och medarbetarskap är lika viktiga för att nå resultat. Som dramapedagog i botten har Katarina en stark scenpersonlighet och hon är skicklig på att nå fram med både budskap och kunskap.

Genom kunskap, kreativa metoder, och skapande processer som utvecklar samspelet mellan människor och grupper, byggs verklig förändring menar Katarina.

Ämnen:
* Jämställdhet
* Mångfald
* Förändring
* Hållbar verksamhetsutveckling
* Värdegrund
* Organisationskultur
* Likabehandling
* Genus
* Bemötande
* Inspiration

Ring 0765- 800 400 eller fyll i bokningsförfrågan nedan:

Rätt talare kan berika ett möte, förstärka eller understryka ett budskap och motivera, inspirera, roa och underhålla.
En moderator leder och optimerar möten, håller i den röda tråden, klargör sammanhang och leder debatter.
Våra erfarna underhållare fångar publiken, håller stämningen hög och skapar kontakt mellan scen och åhörare.