Flowtalk

Kjell Kampe

Integration och ömsesidig förståelse!

Kjell Kampe har föreläst och arbetat som lärare i svenska för invandrare i många år. Han har arbetat med andra kulturer både i Sverige och i andra länder i samband med biståndsprojekt.
Den svenska modellen är en viktig del i Kjells föreläsningar, som bakgrundsförståelse för varför vi svenskar beter oss som vi gör. Genom historiska nedslag från istiden till folkhemmet, sätts dagens svenska samhälle in i ett historiskt och globalt perspektiv.
Med gedigen kunskap, humor och skådespelartalang får Kjell oss att reflektera över vad människor med helt olika livserfarenheter och modersmål behöver tänka på för att vi ska kunna fungera tillsammans och göra våra möten utvecklande.

I sina föreläsningar lägger han gärna ett språkligt perspektiv på integrationens problem och är unik i Sverige när det gäller att göra alla medvetna – både svenskar och invandrare – om var missförstånden uppstår i ett samtal. Kjells pedagogiska grundgrepp är att vända på perspektivet för att skapa förståelse för den maktlöshet och utsatthet som alla flyktingar känner. Därför håller han ofta sin interaktiva föreställning med föreläsning: ”Tänk om du måste fly till TadzMbeKistan!” Men det är mycket mer än bara språket som kan försvåra för nyanlända. ”Flykten till TadzMbeKistan” kryddas också med kulturella inslag för att ytterligare tydliggöra hur kulturkrockar och kulturella kommunikationsproblem kan skapa onödiga hinder.
Det är tankeväckande och även lite skrämmande men ett roligt och lättsamt sätt att medvetandegöra deltagarna.
Kjell ser gärna att allt utmynnar i en diskussion om hur man bäst når ut till människor med helt annan bakgrund.

Ämnen bla:
- Interkulturell Kommunikation
- Integration
- Mångfald
- Rasism

Ring 0765- 800 400 eller fyll i bokningsförfrågan nedan:

Rätt talare kan berika ett möte, förstärka eller understryka ett budskap och motivera, inspirera, roa och underhålla.
En moderator leder och optimerar möten, håller i den röda tråden, klargör sammanhang och leder debatter.
Våra erfarna underhållare fångar publiken, håller stämningen hög och skapar kontakt mellan scen och åhörare.