Flowtalk

Kjell A Nordström

Med världen som arbetsfält!

Kjell Nordström har 20 års erfarenhet av att arbeta med multinationella företag och har anlitats som rådgivare eller konsult till flera stora multinationella företag över hela världen. Han har en doktorsexamen i International Business från Handelshögskolan i Stockholm. Han är också något av en rebell inom näringslivet och världsledande inom forskning på multinationella företag och den internationella marknaden.

Mycket av Kjell Nordströms forskning och rådgivning fokuserar på områdena företagsstrategi, multinationella företag och globalisering. Han har publicerat tre böcker och många artiklar om internationaliseringen av företagen. Till hans författade böcker hör bl.a. ”Funky Business” och ”Karaoke Capitalism”. Dessa böcker har Kjell Nordström skrivit tillsammans med Jonas Ridderstråle. Det är ingen överdrift att påstå att de båda är rebeller med viktiga saker att föra på tal.
Tillsammans med Per Schlingmann har Kjell givit ut boken "Urban Express". I boken tar de sig an uppgiften att beskriva och reflektera över nuet, och utifrån deras analys finns en rad konkreta tips för att navigera i den oförutsägbara framtiden.

Kjells föreläsningar är populära över hela världen. Hans sätt att föreläsa väcker alltid uppmärksamhet och innehåller tempo, energi och puls. De föredrag han levererar är dynamiska, interaktiva, tankeväckande och alltid i linje med tiden. Man minns en föreläsning med Kjell A Nordström!

Ämnen:
* Framtidens ledarskap
* Företagsstrategier
* Internationaliseringsprocessen

Ring 0765- 800 400 eller fyll i bokningsförfrågan nedan:

Rätt talare kan berika ett möte, förstärka eller understryka ett budskap och motivera, inspirera, roa och underhålla.
En moderator leder och optimerar möten, håller i den röda tråden, klargör sammanhang och leder debatter.
Våra erfarna underhållare fångar publiken, håller stämningen hög och skapar kontakt mellan scen och åhörare.