Flowtalk

Lars JO Larsson

Tar er från inspiration till resultat!

Lars JO Larsson är pedagog, föreläsare och utbildare, efter att ha skaffat sig en bred kunskapsplattform inom språk, masskommunikation, journalistik, pedagogik, film, filosofi och fotografi.
Han har stor erfarenhet av utbildning både i offentlig verksamhet, politiskt styrda organisationer och näringsliv. Tillsammans med Lars har ett flertal kommuner, företag och organisationer fått lära sig att bli bättre på skriftlig och muntlig retorik, tydligare kommunikation och hur man bemöter olika slags människor. Som föreläsare är han mycket lyhörd och öppen för feedback och reflektioner och anpassar innehåll och upplägg till behov - allt görs med med kirurgisk perfektion. han når ut - och vidare in i åhörarna och det brukar vara början till en bra föränding.
Grunden till det mesta handlar om kommunkation och påverkan, därför talar Lars mycket gärna om just kommunikation ur olika vinklar.
Hans föreläsning är ”Imponerande service till besvärliga människor” har t e x blivit en riktig kioskvältare!
Privat eller offentlig arbetsplats – alla har nog en 'besvärlig' kollega eller kunder som inte begriper hur nöjda de borde vara.

Lars är även en magisk historieberättare som hjälper företag att lyfta fram sina historier och få med kunderna på en resa de aldrig glömmer. Han är retoriker ut i fingerspetsarna och hjälper företagsledare såväl som politiker med deras budskap.
Oavsett om det handlar din personliga kommunikationsutveckling eller om företagets interna eller externa kommunikation så har Lars medicinen!

Ämnen:
* Kommunikation
* Samtalsteknik
* Bemötande
* Kundservice
* Klagomålshantering
* Ledarskap
* Presentationsteknik
* Retotrik
* Sälj
* Mediahantering
* Förhandlingsteknik
* Krishantering
* Konflikthantering
* Inspiration

Ring 0765- 800 400 eller fyll i bokningsförfrågan nedan:

Rätt talare kan berika ett möte, förstärka eller understryka ett budskap och motivera, inspirera, roa och underhålla.
En moderator leder och optimerar möten, håller i den röda tråden, klargör sammanhang och leder debatter.
Våra erfarna underhållare fångar publiken, håller stämningen hög och skapar kontakt mellan scen och åhörare.