Flowtalk

Louise Bringselius

Väl insatt i den offentliga sektorn!

Louise Bringselius är organisationsforskare, författare och debattör med inriktning mot offentlig sektor.

Med 20 års erfarenhet av forskning föreläser Louise om trender och värderingar i samhället i allmänhet och i offentlig sektor i synnerhet. Framförallt är hon specialiserad på tillit och tillitsbaserad styrning och ledning och har bl a en central roll som forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen.
Hennes forskning är även inriktad på frågor om organisationskultur, förvaltningskultur samt utredning och revision.

Våren 2018 släpps Louise bok ”Människan, tilliten och den nya romantiken” vid Studentlitteratur och då släpps även en antologi/SOU om tillitsbaserad styrning som hon är redaktör för. Våren 2017 släpptes Louise bok ”Den statliga revisionen i Norden”. Hon har också skrivit på DN Kultur om tid och fartblindhet och medverkar ofta i den offentliga debatten.

Exempel på teman för föredrag med Louise:
• Den nya romantiken – trender mot 2020-talet
• Det offentliga uppdraget i en ny tid
• Tillitsbaserad styrning - från vision till vardag
• Ämbetsmannen och förvaltningskulturen

Ring 0765- 800 400 eller fyll i bokningsförfrågan nedan:

Rätt talare kan berika ett möte, förstärka eller understryka ett budskap och motivera, inspirera, roa och underhålla.
En moderator leder och optimerar möten, håller i den röda tråden, klargör sammanhang och leder debatter.
Våra erfarna underhållare fångar publiken, håller stämningen hög och skapar kontakt mellan scen och åhörare.