Flowtalk

Louise Bringselius

Väl insatt i den offentliga sektorn!

Louise Bringselius är organisationsforskare, författare och debattör med inriktning mot offentlig sektor.

Med 20 års erfarenhet av forskning föreläser Louise om trender och värderingar i samhället i allmänhet och i offentlig sektor i synnerhet. Framförallt är hon specialiserad på tillit och tillitsbaserad styrning och ledning och har bl a en central roll som forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen.
Hennes forskning är även inriktad på frågor om organisationskultur, förvaltningskultur samt utredning och revision.

2017 släpptes Louises bok ”Den statliga revisionen i Norden”. Året efter gav hon ut boken ”Tillit – en ledningsfilosofi för framtidens offentliga sektor” på Komlitt Förlag. Sommaren 2018 släpptes en forskningsantologi (SOU 2018:38) om tillitsbaserad styrning och ledning som Louise är redaktör för.
Hon har också skrivit på DN Kultur om tid och fartblindhet och medverkar ofta i den offentliga debatten.

Exempel på teman för föredrag med Louise:
• Den mänskliga välfärdsstaten – trender och visioner
• Att utveckla en god organisationskultur
• Utvärdering för utveckling - lärande revision, tillsyn och utredning
• Tillitsbaserad styrning - från vision till vardag
• Ämbetsmannen och den offentliga etiken

Om Louise:
Louise är påläst och kunnig. Hon blandade väl vetenskapsteori med praktiska exempel och dialogövningar. Vi uppskattade det internationella perspektivet tillsammans med konkreta exempel från svenska offentliga organisationer
Louise är bra på att anpassa innehållet efter åhörarna. Hon föreläste på eftermiddagen och fick jobba för att hålla igång gruppen. Utvärdering med deltagarna efteråt visar att de var mycket nöjda
Hon upplevdes genuint intresserad av våra verksamheter och hade ett prestigelöst förhållningssätt som uppskattades av alla.
Föreläsningen gav oss en kick-off att arbeta vidare från – en gemensam förståelse för begreppet och sammanhanget för tillitsbaserad styrning och ledning – vilket också var syftet med dagen. Sammanfattningsvis så är Louise är en otroligt inspirerande och engagerad talare. Hon har en otroligt härligt personlighet och med glimten i ögat satte hon guldkant på eftermiddagen.
//Malmö Stad

Ring 0765- 800 400 eller fyll i bokningsförfrågan nedan:

Rätt talare kan berika ett möte, förstärka eller understryka ett budskap och motivera, inspirera, roa och underhålla.
En moderator leder och optimerar möten, håller i den röda tråden, klargör sammanhang och leder debatter.
Våra erfarna underhållare fångar publiken, håller stämningen hög och skapar kontakt mellan scen och åhörare.