Flowtalk

Maria Strömme

Nanoteknologins möjligheter!

Maria Strømme är civilingenjör i teknisk fysik och professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet. När hon tillträdde sin tjänst blev hon Sveriges yngsta lärostolsprofessor i ett teknikämne. Hon har rönt framgångar med 30 patent, drygt 250 internationella vetenskapsartiklar och en rad styrelseuppdrag i nationella och internationella forskningsråd.

2012 mottog hon Kungliga Vetenskapsakademiens guldmedalj för "grundläggande och tillämpande forskningsinsatser inom nanoteknologi och för hennes omfattande entreprenörskap inom fysik och medicin". 2015 debuterade Maria som sommarpratare i P1.

Maria tror att digitaliseringen är slutet på datorrevolutionen och att det är det sista människan har att skörda där. Hon menar att nanotekniken börjat driva nästa industriella revolution. Nästan all nanoteknik handlar om att försöka lösa människans stora problem och utmaningar. Den allra största är den hållbara energiförsörjningen, vi måste klara den. En annan är den åldrande befolkningen där det behövs många nya lösningar för att hålla oss unga och friska utan att belasta sjukvården så mycket.

'Så länge mänskligheten har funnits har vi utnyttjat material för de egenskaper som naturen gett dem, till exempel cellulosa från träd. Nu plötsligt, i vår generation, börjar vi kunna lägga till nya egenskaper. Vi kan specialanpassa material efter våra behov. Det kan handla om att injicera nanomaterial i kroppen för att få den att själv börja bygga brosk och laga sig själv, eller bota cancer eller om att ta fram mer hållbara system för energiinfångning och energilagring' säger Maria

I sina föreläsningar tar Maria med åhörarna på en resa med en teknik som hon tror kan förändra vårt sätt att leva, genom att göra det hållbart bättre och längre.
Hon kan tala om var forskningsfronten ligger och vilka problem i vardagen som är intressanta att lösa med nanoteknik. Allt ackompanjerat med bilder som illustrerar det hon berättar om. Målet är att både utbilda publiken men också att ge en ”wow”-känsla inför det hon ser att vi har framför oss.

Ring 0765- 800 400 eller fyll i bokningsförfrågan nedan:

Rätt talare kan berika ett möte, förstärka eller understryka ett budskap och motivera, inspirera, roa och underhålla.
En moderator leder och optimerar möten, håller i den röda tråden, klargör sammanhang och leder debatter.
Våra erfarna underhållare fångar publiken, håller stämningen hög och skapar kontakt mellan scen och åhörare.