Flowtalk

Martin Hedberg

Föreläsare som kan väder och klimat!

Martin Hedberg är meteorolog, klimatexpert, debattör och skribent som är specialiserad på extremväder och förändringar i vädersystemen.

Martin är utbildad till meteorolog inom Flygvapnet och vid Stockholms Universitet, och tjänstgjorde som officer, navigatör och meteorolog inom Flygvapnet/Försvarsmakten i 12 år.
Han har också arbetat som meteorolog och kommentator vid Sveriges Television.
Martin har också startat SWC, Swedish Weather and Climate - där han och hans kollegor gjort specialprognoser för expeditioner samt utredningar och utbildningar om hur väder och klimat påverkar samhällsfunktioner och hur vi kan minska påverkan och anpassa oss till olika framtidsscenarier.

Martin är också en av Sveriges mest kända väderbloggare och en ofta engagerad föreläsare som hängivet kastar ljus över klimatkomplexiteten och förhållandena mellan mänsklig insikt och framtidsscenarier.
Han leder workshops och håller uppskattade seminarier både i Sverige och utomlands.
Åhörarna får beskrivet hur vi människor påverkas av klimatet – och även hur vi påverkar det.
Han presenterar fakta och kartläggningar samt luftar tankar om klimatförändringar och dess orsaker. Martin analyserar konsekvenser samt olika förhållningssätt och strategier för att hantera dem. Det inkluderar såväl globalt ledarskap som affärsliv, entreprenörskap och personliga åtaganden. Komplexa vetenskapliga samband förklaras på ett pedagogiskt sätt och tydliggörs med hjälp av grafik och bilder.

Martin brinner för att göra vetenskapliga resultat tillgängliga och lättbegripliga för alla. Han inspirerar såväl individer som organisationer och företag att lära sig mer, visa hänsyn och ta ansvar för en av vår tids stora ödesfrågor; klimatförändringar. Han hjälper till att navigera i utmaningar som exempelvis att uppnå hållbarhetsmål.

Martin anpassar alltid sina föreläsningar efter publik och tillfälle vilket gör möjligheterna många.
Nedan är några idéer på rubriker och infallsvinklar:
- Klimatförändringar och dess påverkan
- Hållbarhetsmål
- Hållbar utveckling
- Växthuseffekten
- Globalisering

Ring 0765- 800 400 eller fyll i bokningsförfrågan nedan:

Rätt talare kan berika ett möte, förstärka eller understryka ett budskap och motivera, inspirera, roa och underhålla.
En moderator leder och optimerar möten, håller i den röda tråden, klargör sammanhang och leder debatter.
Våra erfarna underhållare fångar publiken, håller stämningen hög och skapar kontakt mellan scen och åhörare.