Flowtalk

Nina Jansdotter

Struktur och harmoni i livet!

Nina Jansdotter är bl a personlig coach, författare och beteendevetare. Hon vill inspirera människor till att finna vägar att kombinera "peak performance" med bibehållen balans i livet. Störst vikt lägger hon på att individen skall ta reda på vem han eller hon är samt vad man vill med sitt liv - egentligen.

I sina föreläsningar beskriver Nina hur man kan öka sin motivation, energi och prestation genom att bland annat skapa en struktur och ett tankesätt som passar en själv. Hon kombinerar teori med praktik, samtidigt som hon utmanar och engagerar sin lyssnare till aktivt deltagande. Det underlättar för åhörarna att ta till sig det som sägs. Ninas mål med föreläsningarna är att hjälpa deltagarna att höja motivationen, öka både energi och prestation samtidigt som det ska bidra till att ge struktur åt både karriär och privatliv. Helt enkelt jobba smartare för att uppnå det man önskar.

Ämnen:
* Personlig utveckling
* Karriär
* Arbetsglädje
* Sociala medier
* Feedback
* Prestation
* Inspiration
* Motivation
* Stress
* Livsbalans
* Ekonomi
* Personligt varumärke

Ring 0765- 800 400 eller fyll i bokningsförfrågan nedan:

Rätt talare kan berika ett möte, förstärka eller understryka ett budskap och motivera, inspirera, roa och underhålla.
En moderator leder och optimerar möten, håller i den röda tråden, klargör sammanhang och leder debatter.
Våra erfarna underhållare fångar publiken, håller stämningen hög och skapar kontakt mellan scen och åhörare.