Flowtalk

Peter Rylander

Respekt, empati och god attityd!

Peter Rylander vill skapa ett intryck som blir bestående hos åhöraren. Han är en karismatisk person som älskar att göra skillnad. Grundelementen är glädje, värme och energi.

Peter hjälper din organisation att implementera ett förhållningssätt som minimerar konflikter, bidrar till bättre samarbeten och inte minst motiverar personalen till ett mer positivt bemötande mot såväl kollegor som kunder.
I sin föreläsning talar han om organisationens viktigaste värdegrundsfrågor - respekt, empati och god attityd. Oavsett om det handlar om ett mindre privat företag, den stora koncernen eller en förening, så strävar varje företagsledare efter en organisation där medarbetarnas attityd genomsyras av glädje, dynamik, trygghet och empati. Sammantaget utgör detta en plattform för kreativitet, energi och produktivitet menar Peter.

Ämnen:
* Samarbete
* Attityd
* Respekt
* Medmänsklighet
* Värdegrund
* Hälsa och välmående
* Inspiration

Ring 0765- 800 400 eller fyll i bokningsförfrågan nedan:

Rätt talare kan berika ett möte, förstärka eller understryka ett budskap och motivera, inspirera, roa och underhålla.
En moderator leder och optimerar möten, håller i den röda tråden, klargör sammanhang och leder debatter.
Våra erfarna underhållare fångar publiken, håller stämningen hög och skapar kontakt mellan scen och åhörare.