Flowtalk

Rigmor Robert

Med människan i fokus!

Rigmor Robert är läkare, mentor, psykoanalytiker, författare och en av landets mest erfarna föreläsare.
Hon fångar många ämnen och teman från våra arbetsplatser och ger det hon talar kring nya infallsvinklar och djup. Oavsett tema så ligger fokus och utgångsläge alltid på människan. När ekonomin och teknologin är supermoderna och allt ska gå snabbt så behöver man förstå människors kreativitet, känsloliv, relationer och mognadsprocesser menar hon.
Med Rigmor är det humor, värme och igenkänning vilket gör att hon alltid berör och väcker känslor.

Ämnen:
* Ledarskap
* Förändring
* Självkännedom
* Kommunikation
* Bemötande
* Medarbetarskap
* Samarbete
* Konflikthantering
* Manligt - Kvinnligt
* Värdegrundsarbete
* Stress
* Balans i livet
* Att hantera olikheter
* Inspiration

Ring 0765- 800 400 eller fyll i bokningsförfrågan nedan:

Rätt talare kan berika ett möte, förstärka eller understryka ett budskap och motivera, inspirera, roa och underhålla.
En moderator leder och optimerar möten, håller i den röda tråden, klargör sammanhang och leder debatter.
Våra erfarna underhållare fångar publiken, håller stämningen hög och skapar kontakt mellan scen och åhörare.