Flowtalk

Sonia Sherefay

Prisad integrationskonsult!

Sonia Sherefay är folkhögskolelärare och har flera års erfarenhet av vuxenutbildning. Hon arbetar som integrationskonsult, projektledare och föreläsare.
Sonia har mottagit Nelson Mandelas Integrationspris.

1997 skapade Sonia en föräldrautbildning vars modell och metod är anpassad till föräldrar med rötter i andra länder än Sverige. Utbildningen heter 'Barnen I VÅRA hjärtan' och dess mål är att hjälpa föräldrarna att förstå och bemöta olika problem deras barn kan ställas inför i Sverige.
Hon är författare till fem böcker, och är medförfattare till fyra andra böcker varav: 'Med Barnen I VÅRA hjärtan', 'Barnen I VÅRA hjärtan' och 'Förälder i det mångkulturella Sverige'.

Sonia föreläser om integrations- och jämställdhetsfrågor. Hon är en uppskattad och inspirerad folkbildare som vågar diskutera integrationsfrågor på ett allvarligt och humoristiskt sätt. Föreläsningarna lämpar sig väl för både stora och små grupper som gärna ser inslag av dialog och övning i grupp.
Möjligheterna och rubrikerna är många med Sonia. Vid behov skräddarsys föreläsningar och utbildningar till den aktuella uppdragsgivaren så att exempel och innehåll är relevanta. Nedan några exempel på rubriker hon kan ta sig an och tala utifrån:

 • Integrationsarbete med kvinnor i fokus - vem ska definiera vems behov!
 • Att arbeta med multikulturella elever
 • Den arabiska kulturen och mötet med det svenska!
 • Den eritreanska familjen i det mångkulturella Sverige!
 • Somaliska kvinnor i Sverige som klarar sig mot alla odds!
 • Att vara kvinna, muslim, invandrare och svart!
 • Folkbildning och invandrare!
 • Multikulturell omvårdnad: språk, krockar, kulturella koder, seder och traditioner!
 • Att förebygga hedersrelaterade våld
 • Barnen i våra hjärtan
 • Har skolan i Sverige några regler?
 • Varför föräldramöten?
 • Konsten att uppnå ömsesidig interkulturell kompetens. "Om mångfald och integration i praktiken av barn i skolan"
 • Barn och unga i en miljö präglad av barnkonventionen: missförstånd, utmaningar och möjligheter!
 • Förälder i det mångkulturella Sverige, UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER
 • Vad är islam?

Om Sonia:
Alltför få folkbildare idag når de "nya svenskarna", flyktingarna, invandrarna och deras barn. Dessa nya svenskar som är en av ABF:s viktigaste målgrupper och en stor del av folket som ordet folkbildning innefattar. Men det finns folkbildare som visar vägen. En av dessa är Sonia Sherefay som oförtröttligt, kunnigt och nydanande bygger broar mellan nya och gamla svenskar.
//Redaktionen på Fönstret

Ring 0765- 800 400 eller fyll i bokningsförfrågan nedan:

Rätt talare kan berika ett möte, förstärka eller understryka ett budskap och motivera, inspirera, roa och underhålla.
En moderator leder och optimerar möten, håller i den röda tråden, klargör sammanhang och leder debatter.
Våra erfarna underhållare fångar publiken, håller stämningen hög och skapar kontakt mellan scen och åhörare.