Flowtalk

Sören Olsson

Livet blir som det blir!

Sören Olsson är en av våra mest lästa och älskade författare. Böckerna om Sune och Bert och många fler har fängslat läsare i 32 år. Det har hunnit bli 156 stycken olika böcker, som finns utgivna i cirka 25 olika länder och har sålt cirka 12 miljoner exemplar.

Sören är också en omtyckt och eftertraktad föreläsare. Oavsett rubriken för dagen så berättar han med en värme och humor som avväpnar även de allra svåraste ämnena.
Han utgår från positivitet och livet, om att det är mycket roligare att säga ja än nej. Han berör de stora frågorna, sådana som vi alla brottas med som t e x: Hur förhåller man sig till det oväntade? Finns det utrymme i livet för överraskningar?
Hur ska man veta vad som blir ett bra och innehållsrikt liv innan man levt det? Livet tycks ju själv välja när och hur det ska inträffa.... Sören menar att det därför handlar mer om hur man förhåller sig till det som inträffar mer än att försöka förhindra att livet sker som det gör.

Han talar med en innerlighet, insiktsfullhet och med den erfarenhet som hans eget liv, och hans författarskap gett honom. Publiken uppskattar hans öppenhet och mixen av tänkvärdheter, humor och allvar. Man blir glad, berörd och inspirerad!

Nedan några exempel på föreläsningar med Sören:

  • Livet blir som det blir och inte alltid som man vill. Att leva med ovisshet och öppenhet för det som inträffar i livet kan till en början verka svårt, men är även en källa till att upptäcka livet storhet, både i smärtsamma och angenäma upplevelser. Ofta är det tanken på att ha kontroll över livet, som skapar onödig smärta.

  • Att säga ja. Negativitet är ett förhållningssätt till livet, som man kan förändra! Det är en sorts programmering som vi gjort med oss själva, från tidig ålder, där vi fått lära oss att se livets händelser som positivt - eller negativt. Föreläsningen ger bland annat tips på hur man kan möta det oväntade med större öppenhet.

  • Känna känslor. Vilka känslor är bra och vilka är dåliga? Eller kan det vara så att alla känslor är bra att ha? Känslor har alla människor, och många av oss tror att det är nåt som vi bör bli av med. Men under den här föreläsningen så ges många exempel på hur användbara en människas känslor kan vara.

  • Prins Annorlunda, handlar om Sörens handikappade sons uppväxt och om föräldraskapets kamp, glädje och smärta. Det var inte den resa som var förväntad. Detta var en annorlunda resa för hela familjen. En förunderlig resa, som är en högt älskad gåva från existensen.

  • Döden finns inte! Det är en illusion att livet tar slut. Det ändrar bara form. En föreläsning om det ämne, som många människor helst vill undvika att tala om. Döden. Men även om vi undviker att tala om döden, så är den ändå en självklar del av alla människor liv.

  • Att skriva böcker. Många människor drömmer om att skriva en egen bok. Men vad är det som hindrar oss från att slå oss ner vid ett tomt papper och börja skriva? En föreläsning som syftar till att befria åhörarna från en del av de hinder som får oss att skjuta livet på den okända framtiden, istället för att ta tillvara på den stund som faktiskt existerar. Just nu!

Sören föreläser även om Storytelling och Corporate Storytelling vilka är begrepp som allt fler stöter på inom yrkeslivet, i olika organisationer och även på det privata planet.

Sören talar med en innerlig och äkta värme, insiktsfullhet och med den erfarenhet som hans eget liv, och hans författarskap gett honom. Publiken uppskattar hans öppenhet och mixen av tänkvärdheter, humor och allvar. Man blir glad, berörd och inspirerad!

Ring 0765- 800 400 eller fyll i bokningsförfrågan nedan:

Rätt talare kan berika ett möte, förstärka eller understryka ett budskap och motivera, inspirera, roa och underhålla.
En moderator leder och optimerar möten, håller i den röda tråden, klargör sammanhang och leder debatter.
Våra erfarna underhållare fångar publiken, håller stämningen hög och skapar kontakt mellan scen och åhörare.