Flowtalk

Stefan Hyttfors

Vill du veta hur framtiden blir? Skapa den!

Stefan Hyttfors har insett att vi inte kan nöta på i gamla hjulspår och tro att gårdagens metoder ska kunna lösa framtidens bekymmer. Vi måste tänka om och skapa nytt!
Han har en bakgrund som fotograf, journalist, pr-konsult och entreprenör. Han har vigt sitt liv att förstå trender och vår framtid. Här spelar givetvis den digitala revolutionen en central roll samtidigt som han ofta fördjupar sig i ämnen som affärsutvecklingsperspektiven, framtidens arbetsmarknad, framtidens handel och framtidens ledarskap.

Relationen mellan konsument och producent håller idag på att förändras dramatiskt. Med ett par knapptryckningar på vår smartphone får vi idag tillgång till marknadens samtliga erbjudanden och kan samtidigt enkelt kolla om ett företag verkligen håller vad de lovar eller om en konkurrent kan leverera snabbare, är billigare och kanske är mer kundorienterad. Förmågan att anpassa sig är som bekant nyckeln till överlevnad, men idag måste vi också ställa oss frågan: "vad krävs för att anpassa sig till nätverkssamhället?". För det är de som ser möjligheterna och tar initiativen som också är de som är med och styr förändringarna.

Stefan skräddarsyr kundanpassar varje föreläsning utifrån önskan och behov och belyser de viktigaste hållpunkterna för en hållbar framtidsutveckling. Han kryddar med konkreta exempel för att säkerställa relevans och värde för åhöraren.

Det är svårt att inte smittas av Stefans entusiasm när han beskriver flytten ut på nätet som lika dramatisk och omtumlande som den industriella revolutionen och urbaniseringen. Stefans förmåga att beskriva utvecklingen med fokus på beteendeförändringar istället för teknik har fått många att se på världen med nya ögon. Stefan målar framtidsbilder just genom att prata om samhälls- och beteendeförändringar snarare än tekniska möjligheter och genom att peka på framgångsrika exempel. Han hämtar idéer från flera olika ämnesområden som han mixar ihop till en högenergisession som får dig att stanna upp och tänka till.
Stefans talarstil är utmanande, inspirerande och underhållande. Åhörarna inspireras till att tänka nytt, ändra perspektiv och vidga sina vyer. Han hjälper oss att se hur vårt eget beteende ligger till grund för framtida vinnande metoder – kanske till och med i högre grad än tekniken gör!

Ämnen bl a:
* Affärsutveckling
* Företagskultur
* Kundfokus - service
* Marknadsföring
* Trender
* Framtid
* Kommunikation
* Ledarskap
* IT
* Förändring

Ring 0765- 800 400 eller fyll i bokningsförfrågan nedan:

Rätt talare kan berika ett möte, förstärka eller understryka ett budskap och motivera, inspirera, roa och underhålla.
En moderator leder och optimerar möten, håller i den röda tråden, klargör sammanhang och leder debatter.
Våra erfarna underhållare fångar publiken, håller stämningen hög och skapar kontakt mellan scen och åhörare.