Flowtalk

Stephan Wilson Yüceyatak

Från IG till TV!

Omtyckte programledaren Stephan Wilson Yüceyatak har mycket värme, inlevelse och en historia värd att berättas.

Stephan inbjuder åhörarna att följa med på hans resa kallad från IG till TV.
Föreläsningen handlar om hur livet kan vända från isande kyla och bristande tro på sig själv till stärkt självkänsla med hjälp av bra förebilder och mentorer.
Det är också en berörande, hoppingivande och inspirerande berättelse som startar i orienten och landar i Mälardalen.

Sverige – gul & blå! är en annan föreläsning med Stephan.
Är Sverige främlingsfientligt frågar han sig och åhörarna. Detta är ett laddat & aktuellt ämne som inte alltid är så lätt att prata om men Stephan tar med publiken på en underhållande och insiktsfull workshop där de som lyssnar också är med och deltar och diskuterar.

Ämnen:
* Självkänsla
* Självförtroende
* Inspiration
* Motivation
* Främlingsfientlighet

Ring 0765- 800 400 eller fyll i bokningsförfrågan nedan:

Rätt talare kan berika ett möte, förstärka eller understryka ett budskap och motivera, inspirera, roa och underhålla.
En moderator leder och optimerar möten, håller i den röda tråden, klargör sammanhang och leder debatter.
Våra erfarna underhållare fångar publiken, håller stämningen hög och skapar kontakt mellan scen och åhörare.